Thursday, 09/12/2021 - 19:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lý Tự Trọng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch khảo sat HSG lớp 9 năm học 2017-2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ; Phòng GD&ĐT Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp Thành phố như sau:

UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 758/PGDĐTTam Kỳ, ngày 20 tháng 9 năm 2017
V/v tổ chức khảo sát chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố
năm học 2017-2018
 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố.
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ; Phòng GD&ĐT Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp Thành phố như sau:
I. Công tác khảo sát học sinh:
1. Đối tượng và điều kiện tham dự khảo sát:
a. Học sinh tham dự khảo sát phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Là học sinh học lớp 9 năm học 2017-2018 tại trường.
           - Được xếp loại Hạnh kiểm và Học lực từ loại Khá trở lên của năm học lớp 8 (2016 - 2017).
- Điểm trung bình cả năm lớp 8 (2016 - 2017) các môn dự khảo sát được quy định như sau:
+ Đối với môn Ngữ văn phải đạt  từ 7.5 trở lên.
+ Đối với các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý phải đạt từ 8.0 trở lên.
+ Riêng môn Tin học lấy kết quả môn Toán làm căn cứ và điểm trung bình môn Toán từ 7.5 trở lên.
b. Môn khảo sát:
Mỗi học sinh tham gia khảo sát một trong các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Tin học. Ngoài ra, học sinh được đăng ký thêm một trong các môn Sinh học, Lịch sử,  Địa lý. 
2. Số lượng học sinh trong đội tuyển của từng đơn vị trường:
Mỗi môn dự khảo sát là một đội tuyển. Số lượng học sinh của mỗi đội tuyển tối thiểu bằng số lớp, tối đa bằng 1,5 lần số lớp của khối đó. Riêng môn Sinh học, Lịch sử,  Địa lý, Tin học, số lượng học sinh của đội tuyển tối thiểu bằng ½ số lớp, tối đa bằng số lớp của khối đó. Tuy nhiên để động viên phong trào, khuyến khích các trường tăng số lượng học sinh dự thi môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý lớp 9 tăng từ 01- 02 học sinh.
3. Thời gian, địa điểm, nội dung khảo sát:
* Vòng 1:
- Thời gian: Từ  ngày 11/10/2017 đến 14/10/2017, cụ thể như sau:
 

NgàyBuổiThời gian Nội dung
11/10/2017Chiều14 giờ 00- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ khảo sát.
 
 
12/10/2017
 
 
Sáng
7 giờ 30- Khai mạc, họp Hội đồng khảo sát.
08 giờ 00 – 10 giờ 00- Khảo sát các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Tin học.
 
Chiều
13 giờ 30 – 13 giờ 45- Tập trung học sinh.
14 giờ 00 – 16 giờ 00- Khảo sát các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý.
13/10/2017Sáng7 giờ 30 – 11 giờ 00- Khai mạc, họp Hội đồng chấm khảo sát.
- Chấm bài khảo sát.
Chiều13 giờ 30 -17 giờ 00Tiếp tục chấm bài khảo sát.
14/10/2017Sáng7 giờ 30 – 11 giờ 00- Nhập điểm.
- Duyệt kết quả.

- Địa điểm: Trường THCS Lý Tự Trọng.
* Vòng 2: Từ ngày 08-11/11/2017.
4. Nội dung chương trình:
a. Nội dung chương trình khảo sát: Trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông cơ sở do Bộ GD&ĐT ban hành và có nâng cao (vòng 1: Học kỳ II lớp 8 và chương trình học kỳ I lớp 9 cho đến thời điểm khảo sát; vòng 2: Chương trình học kỳ I lớp 9 cho đến thời điểm khảo sát).
b. Hình thức khảo sát: Học sinh làm bài tự luận trong thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề). Môn Tiếng Anh có phần nghe. Môn Tin học khảo sát Pascal.
5. Cách thức tính giải cá nhân, vị thứ đồng đội và vị thứ toàn đoàn:
5.1. Xếp giải cá nhân:
          Tổng số giải (từ KK trở lên) không quá 50% số học sinh dự khảo sát. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 60% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải. Không quy định cụ thể mốc điểm cho từng giải.
5.2. Xếp giải đồng đội môn khảo sát: Chỉ dành cho các đơn vị có đủ số học sinh dự khảo sát theo qui định.
Cách thức tính giải đồng đội môn:
          *Điểm đồng đội  = Trung bình cộng các điểm cá nhân dự khảo sát.   
Điểm giải cá nhân tính theo qui định sau (theo thang điểm 20):
          Vị thứ đồng đội được tính theo điểm xếp giải từ cao xuống thấp. Trường hợp hai đội tuyển đồng điểm thì đội tuyển nào có số học sinh đạt giải cá nhân cao nhất nhiều hơn được xếp vị thứ cao hơn.
5.3. Xếp vị thứ toàn đoàn:
Điểm  toàn đoàn = Tổng điểm đồng đội của tất cả các môn khảo sát.
Vị thứ toàn đoàn được xếp theo điểm  toàn đoàn từ cao đến thấp.
Nếu có sự đồng điểm thì đơn vị nào có vị thứ đồng đội môn Tin học cao hơn thì được xếp vị thứ cao hơn. Nếu vị thứ đồng đội môn Tin học cũng bằng nhau thì đơn vị nào có tổng số giải cá nhân cao nhất nhiều hơn sẽ được xếp vị thứ cao hơn.
II. Công tác chọn đội tuyển:
Trên cơ sở điểm khảo sát lần 1 học sinh đạt được ở từng môn (theo điểm từ cao xuống thấp), Phòng GD&ĐT chọn mỗi môn 20 học sinh (vị thứ từ 1 đến 20) để tiếp tục khảo sát vòng 2.
Qua tổng điểm đạt được của hai lần khảo sát, Phòng GD&ĐT chọn mỗi đội tuyển không quá 12 học sinh (trường hợp 01 học sinh đạt các vị thứ cao từ 1 đến 12 trong 02 môn thì chọn học sinh vào đội tuyển môn có vị thứ cao hơn) và thành lập các lớp bồi dưỡng dự thi cấp Tỉnh.
Riêng môn Tin học, tùy theo tình hình thực tế, Phòng GD&ĐT chọn số lượng học sinh cho phù hợp để khảo sát vòng 2 và thành lập các lớp bồi dưỡng dự thi cấp Tỉnh. 
III. Tổ chức dạy bồi dưỡng và khảo sát chọn đội tuyển chính thức:
1. Tổ chức dạy bồi dưỡng:
- Phòng GD&ĐT chọn mỗi đội tuyển 12 học sinh để thành lập các lớp bồi dưỡng dự thi cấp Tỉnh.
- Thời gian bồi dưỡng trong 17 tuần, bắt đầu từ 20/11/2017 đến 08/4/2018, mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi học 4 tiết.
2. Khảo sát chọn đội tuyển chính thức:
- Khảo sát lần 3: Dự kiến ngày 06-10/03/2018.
          - Chọn đội tuyển chính thức: Lấy tổng điểm [(vòng 2 + (vòng 3 x 2)] để chọn đội tuyển chính thức tiếp tục bồi dưỡng dự thi cấp Tỉnh, nếu học sinh đồng điểm thì lấy kết quả đợt kiểm tra lần 3 quyết định. Số lượng học sinh được chọn vào đội tuyển chính thức theo quy định của Sở GD&ĐT Quảng Nam.
IV. Kinh phí tổ chức: Có bảng dự trù kinh phí kèm theo.
V. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng GD&ĐT:
Ra quyết định thành lập các Hội đồng ra đề, in sao đề khảo sát, tổ chức coi, chấm khảo sát và thành lập các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi.
2. Các trường THCS:
- Phổ biến công văn này đến tận giáo viên, phụ huynh, học sinh lớp 9 và tư vấn, định hướng cho học sinh lựa chọn môn khảo sát phù hợp với năng lực và sở trường.
- Mỗi trường cử 3 CB, GV làm công tác coi khảo sát (Yêu cầu: Cán bộ giáo viên có hệ đào tạo không phải là môn khảo sát, không có con, em dự khảo sát trong các đội tuyển) và mỗi môn khảo sát cử 01 CB, GV làm công tác chấm khảo sát (Yêu cầu: Cán bộ giáo viên không có con, em dự khảo sát trong các đội tuyển).
- Các trường gửi danh sách học sinh, giáo viên coi và chấm khảo sát về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 02/10/2017.
- Hiệu trưởng các trường THCS có HS dự khảo sát thông báo, tạo điều kiện cho HS, GV coi, chấm, tham gia khảo sát và họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm như đã quy định.
- Quán triệt tinh thần trách nhiệm cho CB, GV tham gia coi và chấm khảo sát.
3. Trường THCS Lý Tự Trọng:
 
Tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, nước uống, các điều kiện khác cho hội đồng coi, chấm khảo sát hoàn thành nhiệm vụ; chỉ đạo các bộ phận trang trí khẩu hiệu, chuẩn bị bàn, ghế để tổ chức khai mạc.
- Khẩu hiệu trang trí ngoài cổng: “KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017-2018”.
 
          Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
Nơi nhận:                                                                           TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường THCS (để thực hiện);                                             (Đã ký và đóng dấu)
- Lưu: VT, TCM.                                                                          
 
 
                                                                             
                                                                                   Trần Ngọc Sơn
 
                                                                          


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 80
Hôm qua : 69
Tháng 12 : 641
Năm 2021 : 42.997