Thứ sáu, 18/06/2021 - 00:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lý Tự Trọng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về sử dụng mạng XH

Ngày 15-7-2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2013.

TỪ 1-9-2013, NGHỊ ĐỊNH 72 CỦA CHÍNH PHỦ CÓ HIỆU LỰC: Quy định rõ trách nhiệm quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
Cập nhật lúc: 09:08 | 14-08, 2013

Ngày 15-7-2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2013.

 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ ngày 1-9-2013). Nghị định nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển internet tại Việt Nam và bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin trên internet. Trong ảnh: Bạn đọc sử dụng dịch vụ Internet tại Thư viện tỉnh.

 

Nghị định gồm 6 chương, 46 điều quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử, trong đó quy định rõ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng và bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng. Nội dung nghị định cũng được “tích hợp” nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế cho các văn bản trước đó gồm: Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet; Thông tư liện tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT năm 2005 về quản lý đại lý internet; Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA năm 2006 về quản lý trò chơi trực tuyến (online games).

Tại Điều 5 (chương I) Nghị định quy định một số hành vi bị nghiêm cấm như sau: Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nghị định còn quy định nghiêm cấm những hành vi: cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn ”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng; sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính, xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên internet.

Điều 20, Mục 1, Chương III của Nghị định phân loại 5 loại hình trang thông tin điện tử gồm: Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử tổng hợp; Trang thông tin điện tử nội bộ; Trang thông tin điện tử cá nhân và Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, đồng thời quy định rõ nguyên tắc trong quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, đó là: Việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng dưới hình thức báo điện tử, xuất bản điện tử và quảng cáo trên mạng phải tuân theo các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, quảng cáo; Quản lý, cung cấp, sử dụng trang thông tin điện tử dưới hình thức mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp phải tuân thủ theo các quy định tại Điều 23, mục 2, chương III về quản lý, thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các quy định liên quan trong nghị định này; Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động phải tuân thủ các quy định tại mục 3 chương III về cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động và các quy định liên quan của nghị định; Việc quản lý, cung cấp, sử dụng nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành phải tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định có liên quan của Nghị định; Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung cấp hoặc phát tán trên mạng; Thông tin riêng của tổ chức, cá nhân được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thông tin riêng trên mạng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật; Tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng không được tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ trừ trường hợp: người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin; khi các tổ chức, doanh nghiệp có thỏa thuận với nhau bằng văn bản để phục vụ cho việc tính cước, lập hóa đơn, chứng từ và ngăn chặn hành vi trốn tránh theo hợp đồng và khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, việc lưu trữ, truyền đưa trên mạng thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước có trách nhiệm mã hóa thông tin theo quy định của pháp luật.

Đối với quản lý việc thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội, Nghị định quy định rõ:

Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về báo chí;

Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định có liên quan của Nghị định này;

Trang thông tin điện tử cá nhân, trang thông tin điện tử nội bộ phải tuân theo các quy định về đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet và các quy định có liên quan tại Nghị định này;

Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội;

Nghị định cũng quy định các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin công cộng trên mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải tuân thủ các quy định về triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin trong hệ thống thông tin của mình; Bố trí mặt bằng, cổng kết nối và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an; Ban hành và thực hiện quy chế hoạt động nội bộ; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; Thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến việc sử dụng và cung cấp thông tin.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, các địa phương trong việc quản lý, cấp phép, thanh kiểm tra giám sát; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

HOÀNG VĂN ĐỊNHTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 65
Tháng 06 : 2.649
Năm 2021 : 17.625