Monday, 04/12/2023 - 14:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lý Tự Trọng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

PHẦN I MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017 PHÂN 2 BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /KH-LTT An Xuân, ngày      tháng 9  năm 2017
 
BÁO CÁO
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
 
PHẦN I
MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM HỌC 2016-2017
 
- Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99.8%; xếp loại hạnh kiểm tốt, khá đạt 99.5%; 100% học sinh TNTHCS, 264/284, tỉ lệ 93% học sinh đỗ vào lớp 10 công lập, trong đó có 29/284, tỉ lệ 10,2% học sinh đỗ vào các trường chuyên.
- Giữ vị thứ nhất trong các kỳ khảo sát học sinh giỏi cấp thành phố lớp 6,7,8; HSG Thí nghiệm thực hành và Hội khỏe phù đổng cấp thành phố; vị thứ nhì trong các kỳ khảo sát học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9.
- 84 HSG cấp tỉnh; 338 HSG cấp thành phố.
- 24 giáo viên giỏi cấp trường, 11  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Bình bầu  12 giáo viên chủ nhiệm giỏi.
- 4 giáo viên có đề tài thi bài soạn dạy học theo chủ đề tích hợp đạt cấp thành phố, 2 giáo viên có đề tài thi bài soạn dạy học theo chủ đề tích hợp giải cấp tỉnh, 5 giáo viên đạt giải cuộc thi thiết kế bài giảng E learning cấp tỉnh.
- Có 4 HSG đạt giải Quốc gia, gồm 1 HCB IOE, 1 HCĐ IOE, 1 giải Ba LMTH, 1 giải KK IOE, 01 giải triển vọng Toán tuổi thơ cấp toàn quốc.
- UBND thành phố Tam Kỳ công nhận kết quả PCGD của phường An Xuân, Phước Hòa đạt mức độ 3.
- Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cấp độ 3.
Mặt mạnh:
- Nhà trường đã tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo và nhận được sự hỗ trợ cần thiết về tinh thần cũng như vật chất.
- Nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện, giáo dục thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đem lại nhiều đổi mới trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, hoạt động nhân đạo tiếp sức đến trường và các chủ đề khác.
- Nâng cao hiệu quả công tác dạy học, sinh hoạt CM, thực hiện đổi mới giáo dục, dạy học tích cực qua đầu tư nâng cao chất lượng giáo viên. Nâng cao chất lượng đại trà và tiếp tục là trường chất lượng cao của thành phố.
- Đầu tư Cơ sở vật chất nói chung và đầu tư ƯDCNTT đã mang lại hiệu quả và khí thế mới trong giảng dạy học tập và trong tuyên truyền xây dựng xã hội học tập.
- Các tổ chuyên môn đã hoạt động một cách đồng bộ, tự giác tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và dạy và học cụ thể là phong trào giáo viên giỏi, sinh hoạt câu lạc bộ học tập...có môn mới như bơi lội bước vào năm thứ 5. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, BĐD CMHS đã cùng thống nhất hành động tạo ra thế và lực mới cho mọi hoạt động của nhà trường.
Tồn tại:
- Một bộ phận CBGV vẫn còn tư tưởng bảo thủ, đối phó, ít tự nâng cao trình độ mọi mặt do đó một vài hoạt động vẫn còn trì trệ, một số bộ môn vẫn chưa tạo sự chuyển biến sâu sắc.
- Công tác chủ nhiệm chưa đều tay, thiếu kinh nghiệm dẫn đến hoạt động lớp chưa đổi mới, cải tiến, một số hoạt động còn đối phó hoặc khoa trương chưa vào chiều sâu.
- Cơ sở vật chất tuy được đầu tư song phòng ốc quá lâu năm đang xuống cấp gây trở ngại lớn trong công tác dạy và học.
BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
- Tích cực tham mưu, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng, chính quyền và ngành là yếu tố then chốt mang lại sự chuyển biến, đổi mới trong công tác GD
- Xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí; sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chuyên môn,  các tổ chức trong và ngoài nhà trường là điều kiện mang lại sức mạnh và phát huy được tiềm năng, hiệu quả công việc.
- Luôn đổi mới cách nghĩ, cách nhìn xây dựng được kế hoạch trong tâm năm học, kế hoạch dài và trung hạn; áp dụng các thành tựu công nghệ và sự sáng tạo của đội ngũ để phát huy nội lực. Bên cạnh đó là sự nối kết, phối hợp, vận dụng sự hỗ trợ bên ngoài để nâng cao hiệu quả của phong trào, hoạt động.
- Tin tưởng, giao việc, tạo điều kiện phát triển cho thế hệ trẻ phát huy là hướng đến tầm nhìn trong tương lại của nhà trường và ngành giáo dục.
 
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
- Căn cứ Báo cáo tổng kết công tác giáo dục năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của UBND thành phố Tam Kỳ;
- Căn cứ Công văn số 748/PGDĐT ngày 18/9/2017 của Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS.
- Căn cứ tình hình thực tiễn của trường THCS Lý Tự Trọng, nhà trường xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Số liệu:
- CBGVNV: 75/62 nữ (không kể 3 nhân viên do Phụ huynh hợp đồng).  Giáo viên 64/57 nữ, trong đó đạt chuẩn 100%, trên chuẩn  57/64GV, tỉ lệ 89.1%.
          - Đảng viên: 31/75 tỉ lệ: 41,3%. Có 7 tổ chuyên môn; Tổ Toán Tin; Lý-Công Nghệ; Hóa-Sinh; Ngữ Văn; Sử Địa CD; Anh Văn; MT Thể Dục-Nhạc-NGLL và 01 tổ Văn phòng.
- Học sinh: Tổng số học sinh 1311/32 lớp- nữ: 625, tỷ lệ: 47.7%, trong đó:
Khối lớp 6: 8 lớp có 340 học sinh, nữ:165
Khối lớp 7 : 8 lớp có 319 học sinh, nữ: 154
Khối lớp 8: 8 lớp có 312 học sinh, nữ 150
          Khối lớp 9: 8 lớp có 340 học sinh, nữ 156
          2. Thuận lợi: 
          - Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo  điều kiện của Ngành Giáo dục Tỉnh và thành phố, của UBND TP Tam Kỳ và lãnh đạo của hai địa phương An Xuân và Phước Hòa, sự hỗ trợ nhiệt tình của các bậc CMHS các ban ngành đoàn thể.
-  Đội ngũ CBGVNV có năng lực, trách nhiệm và đoàn kết.
- Hầu hết học sinh chăm ngoan trong học tập, có tiềm năng, thực hiện tốt nội quy.
          3. Khó khăn:
          - Thực trạng xã hội, môi trường bên ngoài có nhiều ảnh hưởng không tốt, một số CMHS chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập, quản lí con em.
- CSVC nhà trường cũ kỹ, xuống cấp.
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 30/CT/TU ngày 23/6/2014 của Thành ủy Tam Kỳ về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển giáo dục Tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030; Nghị quyết 06 của Thành ủy Tam Kỳ về phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020.
2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của CBGVNV và HS.
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
4. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.
5. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện công tác phổ cập bậc trung học; phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở; tăng số lượng và chất lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT Chuyên.
6. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 3 và duy trì, nâng cao các tiêu chí trường đạt KĐCLCSGD; tiếp tục thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày (bồi dưỡng học sinh giỏi).
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
A.  CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua:
1. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tập trung thực hiện tính trung thực - nói đi đôi với làm trong các hoạt động giáo dục, giảng dạy và trong đời sống;  Xây dựng tinh thần gắn bó với tập thể tổ, trường, đoàn thể, xây dựng nhà trường trên cơ sở xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí từng cá nhân và tổ chuyên môn.
- “Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực”: Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo trên cơ sở nhà trường, các đoàn thể đề ra nhiệm vụ, xây dựng qui chế, tổ chức thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học, thông qua nhiều hình thức hoạt động theo đó xem xét đánh giá CBGVCNV. Xây dựng môi trường học tập Xanh-Sạch-Đẹp gắn việc học tập và rèn luyện kỹ năng sống.
- Chấp hành tốt nghị quyết hội nghị cán bộ- công chức- viên chức, Công đoàn, chi đoàn... các qui định văn hóa cơ quan, Chấp hành nghiêm qui định dạy thêm học thêm của Bộ GD và của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.
- Phấn đấu trở thành GV Giỏi, tổ Xuất sắc: tất cả các cá nhân và tổ đủ điều kiện phải đăng kí và phấn đấu.
- Đưa webblog tổ chuyên môn và các lớp trở thành công cụ tuyên truyền, giáo dục và phục vụ chuyên môn.
2. Gắn các cuộc vận động trong học sinh với thực hiện 5 điều Bác dạy, tổ chức nhiều hình thức hoạt động GD trong học sinh:
- Tham gia tốt HĐ NGLL có chủ đề, các hoạt động chính trị-Xã hội của ngành, trường, địa phương. Đặc biệt giáo dục các em về tình yêu quê hương, đất nước, mái trường; các hoạt động NGLL gắn với giáo dục pháp luật, tăng cường tình cảm, trách nhiệm công dân trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; gắn các hoạt động của nhà trường với địa phương.
- Rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử, nâng cao chất lượng học tập qua các hình thức HĐNGLL vui tươi bổ ích, xây dựng nề nếp giao tiếp văn minh.
- Vận động, bồi dưỡng học sinh tham gia dự thi các kỳ thi, hội thi cấp thành phố, tỉnh, quốc gia... các phong trào của ngành, địa phương, đoàn thể  tổ chức với số lượng và chất lượng tốt hơn năm qua.
- Xây dựng các hình thức vinh danh học sinh giỏi, đề cao việc tự học như  Bảng Vinh danh, tổ chức báo cáo gương tự học từng lớp và toàn trường.
3. Tích hợp và gắn các chuyên đề mang tính giáo dục kỹ năng, tư tưởng, đạo đức vào bài giảng; các môn xếp loại, môn GDCD đánh giá phù hợp thực tế, kiến thức và hành vi.
- Đổi mới hoạt động liên-chi đội, chi đoàn, tổ GVCN phù hợp thể hiện vai trò đội viên, GVCN-Anh chị phụ trách gắn hoạt động với xã hội, nhiệm vụ chính trị địa phương.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của lớp, trường thường xuyên phục vụ sinh hoạt chính trị-xã hội của trường, ngành, địa phương. Ban VN trường xây dựng được 3-5 tiết mục văn nghệ để tham gia các hoạt động bổ ích.
- Phối hợp giữa CMHS lớp và GVCN, nhà trường và BĐD CMHS, với chính quyền, đoàn thể địa phương để giáo dục, động viên, giúp đỡ, xử lý HS nhằm nâng cao chất lượng hạnh kiểm, đạo đức học sinh.
- Tăng cường công tác giảng dạy hướng nghiệp, sử dụng các sách tư liệu với SGK, chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy và làm công tác hướng nghiệp thông qua các hoạt động NG lên lớp và các hoạt động khác.
- Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động GDNGLL, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Các chỉ tiêu:
1. Xây dựng tốt cơ quan VH, 100% gia đình đạt “Gia đình Văn Hóa”.
2. 100% CB, GV, NV đảm bảo giờ công ngày công. Xếp loại CB, GV, NV  cuối năm 100% đạt loại Tốt trở lên.
3. Giới thiệu Chi bộ kết nạp 1-2 Đảng viên mới.
4. 100% học sinh chấp hành đúng nội quy, quy định của nhà trường, không vi phạm tệ nạn xã hội.
5. 90% học sinh đạt HK loại Tốt, 10% học sinh đạt HK loại Khá; không có HS đạt  HK loại Trung bình.
6. Đạt trên 2/3 số lớp Tiên tiến, TT Xuất sắc, chi đội mạnh, chi đội XS.
7. Tổ chức Ngày Hội, đêm hội diễn văn nghệ, tham quan, dã ngoại cho CB Chi đội, HSG; Tổ chức giao lưu với lực lượng vũ trang, các lực lượng xã hội, làm tốt công tác kết nghĩa với đồn Biên Phòng Tam Thanh.
 
B. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
I. CÔNG TÁC PHỔ CẬP VÀ DUY TRÌ SỐ LƯỢNG
1. Tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương các Phường An Xuân và Phước Hòa quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD; nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập giáo dục theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ.
2. Tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì số lượng học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.
3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên trách PCGD: thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Thực hiện tốt việc quản lý PCGD THCS theo Hệ thống điện tử quản lý PCGD – XMC.
4. GVCN động viên, nhắc nhở, nắm bắt hoàn cảnh gia đình từng học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập, rèn luyện để duy trì số lượng học sinh trong suốt năm học, tránh tình trạng bỏ học giữa chừng.
          Các chỉ tiêu:
- 100% học sinh các lớp chủ nhiệm đảm bảo duy trì số lượng.
- Đảm bảo chỉ tiêu PC THCS Ph. Phước Hòa > 95% và Ph. An Xuân > 96%.
II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC:
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
- Trên cơ sở phân phối chương trình của BGD&ĐT và nội dung SGK hiện nay, từng tổ chuyên môn, nhóm bộ môn thống nhất đề ra phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực hoc, trong đó: học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần. Nội dung của PPCT phải có sự phê duyệt của LĐNT trước khi tổ chức dạy học.
-  Các tổ/nhóm chuyên môn, chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.
- Thực hiện việc soạn, giảng: Giáo viên phải đầu tư kỹ trong việc soạn bài, xác định rõ kiến thức trọng tâm, xác định rõ phương pháp truyền thụ, chú ý đến phương pháp dạy nêu vấn đề, để trên cơ sở đó giáo viên thiết kế giáo án có chất lượng nhất, giáo án ghi rõ ngày tháng năm soạn giảng.
- Giáo viên phải xem kỹ giáo án đã soạn trước khi lên lớp về kiến  thức trọng tâm, phương pháp giảng dạy, đồ dùng dạy học và những vấn đề có liên quan trong bài giảng và phải được sắp xếp một cách khoa học, logich.
- Vận động giáo viên tham gia sử dụng đồ dùng dạy học, tham gia giảng dạy bằng CNTT đạt tỷ lệ cao nhất.
- Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường thông qua nghiên cứu bài học; vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học và tổ chức các hoạt động chuyên môn qua mạng theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
- Tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 để tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.
2. Tiếp tục triển khai dạy học chuyên đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai” dưới hình thức ngoại khóa.
3. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
4. Quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tổ chức tập luyện và duy trì nền nếp tập thể dục giữa giờ, tiếng hát đầu buổi để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.
5. Tổ chức dạy học Thể dục:
Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về ban hành qui chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên; Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành qui định tổ chức hoạt động thể dục thể thao, thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; đồng thời kiểm tra thể lực đúng, đủ các nội dung Sở GDĐT đã hướng dẫn, lưu trữ kết quả đánh giá thể lực trong suốt cấp học và gởi báo cáo về Phòng GDĐT sau khi kết thúc năm học.
Thực hiện Phân phối chương trình môn học thể dục theo Công văn số 2376/SGDĐT ngày 20/8/2010 của Sở GDĐT. Có thể hoán đổi chương trình ở các khối lớp sao cho phù hợp nhưng phải đảm bảo dạy đủ 2 tiết/tuần/lớp, tuyệt đối không được cắt xén chương trình, việc hoán đổi chương trình phải được thống nhất từ tổ/nhóm chuyên môn và phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.
Chú trọng công tác phòng chống đuối nước và tiếp tục triển khai dạy bơi cho học sinh khối 6 trong học kỳ II; duy trì Câu lạc bộ bơi lội; tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao trong nhà trường như: Giải thể thao học sinh, Hội khỏe Phù đổng, các trò chơi dân gian, ... đa dạng và phong phú.
6. Tổ chức dạy học ngoại ngữ
- Tiếp tục thực hiện dạy học chương trình tiếng Anh 9 thí điểm. Nhà trường và tổ xây dựng kế hoạch trên cơ sở nâng cao trình độ Giáo viên và học sinh. Khuyến khích học sinh khối 6,7,8 tham gia học chương trình tiếng Anh theo định hướng Toán, Khoa học.
- Mở rộng và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, hội thảo, hội thi tiếng Anh không những ở phạm vi trường mà còn liên kết với các CLB, tổ tiếng Anh trong và ngoài thành phố; các trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn.
- Tăng cường các hoạt động giao tiếp tiếng Anh trong các lần sinh hoạt chuyên môn trong tổ bộ môn, khuyến khích giáo viên sử dụng 100% tiếng Anh  mỗi tháng 1 lần trong sinh hoạt chuyên môn.
- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt của CLB nói tiếng Anh, lồng ghép tổ chức sinh hoạt giao lưu với các CLB trường bạn.
- Đảm bảo chất lượng và số lượng HSG ở các hội thi cấp TP, Tỉnh... Thi IOE,  tài năng tiếng Anh và thi vào trường chuyên.
- Thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh của thành phố.
III. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm – thực hành.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối.
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
          - Giáo viên phải thực sự đổi mới kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh đảm bảo tính công bằng, khách quan, vô tư (Tuyệt đối không thể hiện phân biệt đối xử với bất cứ học sinh trong lớp).
- Việc ra đề kiểm tra 1 tiết ở các môn Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý và Hóa học phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo theo ma trận đề đã được nhóm thống nhất, đảm bảo thời gian nộp đề về trường. Hình thức đề phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu của 1 đề kiểm tra.
- Mỗi giáo viên phải thực hiện nghiêm túc quy định về  việc ghi điểm  vào phòng máy đúng quy định của trường. Đảm bảo công bằng, bảo mật và công khai dân chủ theo đúng các qui định, qui chế. (20-30/10; 12-22/12; 5/3-15/3; 15/4-25/4).
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng thấp và vận dụng cao.
- Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết đối với môn tiếng Anh.
- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
  - Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở, tham khảo tài liệu trên trang mạng "Trường học kết nối". Tổ Toán- Tin chuyển đổi thông tin học sinh của trường trên trang mạng "Trường học kết nối". Các Tổ chuyên môn, GV tăng cường xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Thực hiện thường xuyên việc kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Mỗi tổ xây dựng kế hoạch BD HSG cụ thể ở việc phân công và nội dung giảng dạy. Giáo viên được phân công phải nghiên cứu chuyên sâu về nội dung giảng dạy, phải có phương pháp, nhiệt tình và có trách nhiệm, nộp về LĐNT duyệt  trước khi giảng dạy.
- Mỗi giáo viên và tổ chuyên môn phải vận động và hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi đạt kết quả cao.
5. Công tác dự giờ, kiểm tra giáo viên:
- Bản thân mỗi giáo viên phải có kế hoạch  dự giờ đồng nghiệp, nhằm học tập, rút kinh nghiệm.
- Tổ chuyên môn có kế hoạch phân công giáo viên thực tập, thao giảng thể hiện chuyên đề, để cả tổ có điều kiện học tập lẫn nhau.
- Tổ trưởng chuyên môn có kế hoạch thanh kiểm tra thường xuyên, đột xuất giáo viên đảm bảo theo chỉ tiêu đã quy định.
- Lãnh đạo nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ đột xuất giáo viên.
6. Thực hiện chuyên đề, ngoại khóa, việc SH CLB, giảng dạy thời sự địa phương; dạy theo kế hoạch giảm tải:
- Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên viết chuyên đề đáp ứng được với yêu cầu đổi mới dạy học, phù hợp với thực tế nhà trường. Mỗi tổ đảm bảo 2 chuyên đề/1 năm.
- Duy trì và phát huy các câu lạc bộ, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp với thực tế nhà trường, có tác động giáo dục. Tổ Tiếng Anh tiếp tục tham mưu LĐNT để tổ chức, duy trì hoạt động của CLB nói tiếng anh trong CBGVNV trường.
- Các tổ Ngữ Văn; Sử địa- GDCD phải giảng dạy nội dung thời sự địa phương theo tài liệu hướng dẫn của Sở GD&ĐT, phải dạy lồng ghép ở một số phân môn theo hướng tích hợp.
- Tất cả các tổ chuyên môn phải chú ý đến các nội dung, chương trình  đã giảm tải theo chỉ đạo của BGD&ĐT cũng như của SGD&ĐT để thực hiện nghiêm túc.
7. Tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên và thực hiện hồ sơ của cá nhân, tổ chuyên môn:  
- Mỗi giáo viên phải có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng theo các nội dung chỉ đạo của ngành về BDTX như trong năm học qua. Đặc biệt các giáo viên trẻ nên đăng ký tham gia học chương trình sau đại học.
- Về việc chọn đề tài để viết sáng kiến nên tập trung vào những nội dung mới, giải pháp mới, để có hiệu quả cao hơn. (Thời gian đăng ký đề tài (01-05/10).
- 100% CBGV, Tổ trưởng, các trưởng bộ phận đảm bảo hồ sơ theo qui định, khoa học, tất cả các loại kế hoạch đều được tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm theo từng thời điểm phù hợp. Giáo án phải cập nhật và phải sử dụng giáo án khi lên lớp.
8. Các cuộc thi trong học sinh và giáo viên:
8.1. Thi trong học sinh:
*Đối với lớp 9:
- HSG lớp 9 các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học, Tin, Sử, Địa, Sinh: (cấp trường: tuần thứ 3, TPhố: tháng 10, tỉnh: tháng 3).
-  Hội thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn cấp thành phố và tỉnh (tháng 12 nộp sản phẩm).
- Nghiên cứu khoa học (tháng 10 nộp sản phẩm).
- Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (tháng 4/2018 nộp sản phẩm).
- Tài năng tiếng Anh (cấp trường: tháng 11, TPhố: tháng 2, tỉnh: tháng 3)
- Thuyết trình văn học (cấp trường: 1/2018, TPhố: tháng 2, tỉnh: tháng 3)
- Thi lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xét tuyển học sinh lớp 9 vào trường công lập hoặc thi tuyển (thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh; hiện chưa có ý kiến chỉ đạo).
- IOE cấp trường, thành phố, tỉnh, quốc gia (theo lịch của BGD, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ, nếu Bộ, Tỉnh tổ chức thì TP tổ chức).
- Hội khỏe phù đổng cấp trường, TP, Tỉnh.
* Đối với lớp 6,7,8:
- KS học sinh giỏi lớp 6,7,8:  Ngữ Văn, Toán, Anh 6,7,8; Sinh, Sử, Địa , Lý, Hóa, Tin lớp 8: (Trường: từ 10-15/10 chọn đội tuyển BD. Tham gia dự khảo sát cấp thành phố vào tháng 4 năm 2018).
- TNTH Lý, Hóa, Sinh lớp 8 (cấp trường: tháng 10, TPhố: tháng 12, tỉnh: tháng 3) .
- Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 6,7,8 (tháng 4/2018 nộp sản phẩm).
- Tài năng tiếng Anh 6,7,8 (cấp trường: tháng 11, TPhố: tháng 2, tỉnh: tháng 3).
- Thuyết trình văn học 6,7,8 (cấp trường: tháng 1/2018, TPhố: tháng 2, tỉnh: tháng 3).
-  Hội thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn. (đối với lớp 8; tháng 12/2017 nộp sản phẩm).
- Nghiên cứu khoa học (đối với lớp 8; tháng 10 nộp sản phẩm).
- IOE 6,7,8 cấp trường, thành phố, tỉnh (theo lịch của BGD, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ, nếu Bộ, Tỉnh tổ chức thì TP tổ chức).
- Hội khỏe phù đổng cấp trường, TP, Tỉnh.
8.1. Thi trong giáo viên:
- Cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp tỉnh và QG (Tháng 10).
- Cuộc thi dạy học chủ đề tích hợp cấp tỉnh và QG (Tháng 12).
- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường  (Tháng 10).
- Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường (Tháng 5).
9. Các chỉ tiêu Dạy và học:
- Tỷ lệ bộ môn cuối học kỳ và cuối năm học mỗi giáo viên phấn đấu đạt từ trung bình trở lên như sau:  
Môn Tỷ lệ Môn Tỷ lệ Môn Tỷ lệ
Ngữ Văn 93%  Toán, Lý, Hóa    91% Tiếng Anh 94%
TD, Nhạc, Mỹ Thuật 99% Các môn còn lại 96%    
- Học sinh lên lớp sau khi thi lại đạt trên 99%. Tỉ lệ học sinh sau khi thi lên lớp đạt khá  từ 32-35%, giỏi đạt từ 35% trở lên, hs yếu, kém dưới 1%.
           - Học sinh  xét TNTHCS 100%, Học sinh vào trường công lập trên 90% và học sinh thi đỗ vào trường chuyên từ 40 em.
 - Học sinh giỏi cấp thành phố đạt giải nhất toàn đoàn và có từ 2-4 khối lớp đạt giải nhất đồng đội.
 - Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt từ 15-20 em.
- 100% tham gia giảng dạy bằng CNTT (ít nhất 15 tiết/HK/1 người) và thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên trang “Trường học kết nối”.
- 100% giáo viên đảm bảo tiết dự giờ, thực tập, đăng ký và 100% CBGVNV viết SK theo quy định.
- Các giáo viên có đủ điều kiện phải tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường và các cuộc thi khác.
 - Có 18-22 giáo viên giỏi cấp trường; 100% CB GV NV đạt danh hiệu LĐTT và đạt CSTĐCS theo tỷ lệ quy định; Có từ 1-2 giáo viên đạt CSTĐ cấp tỉnh.
- Mỗi lớp chủ nhiệm phải có ít nhất 1 HS hoặc nhóm HS dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp, lớp 8,9 phải có 1 học sinh hoặc nhóm học sinh từ 1-3 em đăng ký tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn.
-  Kết quả  học sinh giỏi cấp thành phố:
Môn Giải Môn Giải Môn Giải
Toán, Tin, Tiếng Anh Nhất /Nhì Lý, Hóa  Nhất /Nhì Ngữ Văn, Sinh, Sử, Địa, Casio Ba
       + Môn thí nghiệm thực hành Sinh, Lý, Hóa mỗi môn có 2 học sinh tham gia trong đội tuyển bồi dưỡng dự thi tỉnh.
+ Thi IOE, ViOlympic toán, lý đạt từ giải 2 đồng đội trở lên, có HS tham gia và đạt giải cấp tỉnh, quốc gia.
+ Thi TTVH, tài năng tiếng Anh có ít nhất 1 học sinh đạt giải nhì trở lên
 
IV. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
- Tham gia tốt các lớp tập huấn và triển khai các nội dung tập huấn cho toàn thể CB, GV, NV.
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".
- Thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chất lượng dạy- học tiếng Anh các trường TH, THCS giai đoạn 2016-2020 của UBND thành phố.
- Duy trì sinh hoạt của CLB nói tiếng Anh của CBGVNV.
2. Nâng cao CL hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học và tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường,  theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Động viên giáo viên dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV, thiết kế bài giảng E-Learning.
3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
- Cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên cho các môn học, ưu tiên cho những GV tham gia giảng dạy đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố.
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
3.1. Công tác quản lý TT TN Thực hành, ĐDDH:
Làm tốt vai trò chuẩn bị, phục vụ thực hành, phục vụ hoạt động. Đảm bảo tăng cường bảo quản CSVC, nâng cấp sửa chữa thường xuyên. Làm tốt công tác tham mưu tăng cường CSVC.
3. 2. Công tác thư viện: Đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng TV tiên tiến xuất sắc, đa dạng hóa phục vụ sách và hoạt động giới thiệu sách; Khai thác nguồn sách trong CBGVHS-CMHS; Ứng dụng công nghệ để mở rộng phục vụ, lập đủ các tủ sách chuyên biệt, kho tư liệu và TV điện tử. Đầu tư tốt các hoạt động hội thi có liên quan. Xây dựng mô hình thư viện thân thiện, TV điện tử và quầy phục vụ sách lưu động.
3. 3. Công tác y tế học đường: Tăng cường kiểm tra đánh giá và tham mưu, tích cực tuyên truyền và có biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh kịp thời. Vận động HS tham gia các loại hình bảo hiểm, ngăn ngừa tai nạn. Khám bệnh và qui hoạch được 100%  hồ sơ học sinh.
3. 4. Văn thư lưu trữ: Thông tin, nhận thông tin, tham mưu kịp thời. Thiết lập, cập nhật hồ sơ trường lớp đảm bảo theo qui định điều lệ trường học và công tác xây dựng trường chuẩn, duy trì KĐCLCSGD.
3. 5. Tài vụ: Đảm bảo chế độ chính sách, thực hiện tiết kiệm, tham mưu hợp lí; xây dựng kế hoạch có hiệu quả nguồn kinh phí vào dạy học và phục vụ dạy học.Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng CSVC, tham mưu tu bổ, sửa chữa kịp thời phục vụ tối đa việc dạy học.
3.6. Bảo vệ, giám thị: Tăng cường chức năng, đảm bảo nề nếp hoạt động giáo dục, bảo vệ, bảo quản tốt CSVC, tài sản trong nhà trường và  tính mạng học sinh; ngăn ngừa kịp thời các hành vi xấu, đảm bảo các biện pháp xử lí, tham mưu kịp thời các tình huống.
3.7. Vệ sinh, phục vụ: Đảm bảo công tác vệ sinh trường, lớp, các khu vệ sinh, các phòng làm việc và khu TTTNTH.
V. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP; SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CSVC, THIẾT BỊ DẠY HỌC:
1. Phát triển mạng lưới trường, lớp
-  Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học và phục vụ dạy học:
- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Khuyến khích phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học mỗi bộ môn có 1-2 Đ.D tự làm, 1-2 đồ dùng được sửa chữa.
2. Tổ chức kiểm tra, rà soát
- Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ CB thiết bị dạy học;
- Yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
- Phát huy và hoạt động có hiệu quả TT TN TH: Làm tốt vai trò chuẩn bị, phục vụ thực hành, hoạt động. Đảm bảo tăng cường bảo quản và nâng cấp  CSVC. Làm tốt công tác tăng cường điều kiện hoạt động; tổ chức phục vụ các hoạt động thực hành quy mô cấp trường, TP, Tỉnh...- Kết hợp dạy học với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
- Tiếp tục xây dựng, cải tạo cảnh quan sư phạm, nhà vệ sinh để thực sự đạt tiêu chuẩn xanh-sạch-đẹp, an toàn theo Qui định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo QĐ số 1221/2000/BYT của Bộ Y tế và các yêu cầu của phong trào "Trường học TT, HS tích cực". Phát động giữ gìn vệ sinh trường, lớp đẹp từ tháng 10 đến tháng 5/2018.
VI. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
1. Đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT
3. Tránh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu tại CV số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Bộ và Sở GDĐT. Sử dụng các phần mềm tiện ích trong việc sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, sổ điểm điện tử.
4. Tăng cường UDCNTT trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức họp, trao đổi chuyên môn qua internet, trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý.
VII. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
- Theo tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg, ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD".
Năm học 2017-2018, ngoài những yêu cầu chung về công tác thi đua,  Trường chú trọng đánh giá các mặt công tác:
1. Kỷ cương, nề nếp dạy học, kết quả duy trì số lượng và nâng cao chất lượng hạnh kiểm học sinh;
2. Phong trào học sinh giỏi, giáo viên giỏi;
3. Hoạt động GD NGLL và giữ gìn vệ sinh trường, lớp thực hiện “Trường học thân thiện-Học sinh tích cực”;
4. Ứng dụng CNTT trong các giảng dạy và làm việc;
5. Báo cáo, ngày giờ công.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN:
1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tự giác, tích cực sáng tạo, đổi mới, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao.
- Giáo viên phải dành nhiều thời gian để đầu tư nghiên cứu chuyên sâu về bộ môn cùng với những giải pháp tích cực nhất để có nhiều tiết dạy, tiết bồi dưỡng HSG đem lại hiệu quả cao nhất, tạo được niềm tin trong HS, CMHS và trong lãnh đạo các cấp.
2. Đối với tổ trưởng:
- Phải có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung hoạt động của tổ theo tinh thần chỉ đạo của trường. Có sự phân công trách nhiệm rạch ròi, khoa học và sáng tạo.
- Phải theo dõi, kiểm tra, đánh giá từng thành viên trong tổ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao một cách khách quan, chính xác, công bằng.
- Phải kịp thời tham mưu với Lãnh đạo nhà trường những vấn đề quan trọng, cấp thiết, để có sự hỗ trợ tích cực  nhằm tạo điều kiện cho tổ hoàn thành công việc.
- Phải thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ và sắp xếp khoa học để lưu trữ, duy trì công tác kiểm định chất lượng CSGD và trường chuẩn Quốc gia.
3. Đối với Lãnh đạo nhà trường:
- Có kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động của trường, phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Có kế hoạch theo dõi các hoạt động ở các tổ chuyên môn, để kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện để các tổ trưởng hoàn thành nhiệm vụ.
- Có kế hoạch thanh kiểm tra, dự giờ đột xuất để đánh giá, xếp loại giáo viên.
- Kịp thời tuyên dương những cá nhân, tập thể tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời phải góp ý, trao đổi đối với cá nhân, tập thể chưa hoàn thành công việc.
- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để kịp thời tuyên dương, khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác.
- Tham mưu với lãnh đạo ngành và Ủy Ban nhân dân thành phố đầu tư sớm các trang thiết bị và CSVC phục vụ giảng dạy, học tập như: Tu bổ dãy phòng học và làm việc khu A, dãy hành chính, sân trường và hệ thống thoát nước.
CÁC CHỈ TIÊU LỚN:
- TRƯỜNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC.
- TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 3
- CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH.
- CHI ĐOÀN, LIÊN ĐỘI VỮNG MẠNH XUẤT SẮC.
- HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ.
 
 Nơi nhận:                                                      HIỆU TRƯỞNG        
- Phòng GD&ĐT, UBND phường;
- LĐNT;                                                       Nguyễn Thị Tâm Hiền
- Các TTCM;
- Lưu VT.                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
         
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 33
Tháng 12 : 188
Năm 2023 : 11.000