Toàn thành phố có 10 trường THCS trên địa bàn 13 xã, phường. Hiện đã có 08 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, trong đó có 2 trường đạt chuẩn giai đoạn 2.