Thứ sáu, 09/12/2022 - 16:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Nguyễn Văn Hải Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Môn : Vật lí
Khối : Khối 9
Giáo viên : Nguyễn Văn Hải
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Nguyễn Văn Hải Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Môn : Địa lí
Khối : Khối 8
Giáo viên : Nguyễn Văn Hải
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Nguyễn Văn Hải Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Môn : Ngữ Văn
Khối : Khối 7
Giáo viên : Nguyễn Văn Hải
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Nguyễn Văn Hải Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Môn : Toán
Khối : Khối 8
Giáo viên : Nguyễn Văn Hải
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng
1
Môn : 
Khối : 
Giáo viên : 
Trường : 

Bài. Bài trình chiếu

5
Môn : 
Khối : 
Giáo viên : 
Trường : 

Bài.Miêu tả nội tâm trong văn tự sự