Thứ bảy, 31/07/2021 - 12:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Nguyễn Văn Hải Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Môn : Vật lí
Khối : 1
Giáo viên : Nguyễn Văn Hải
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Nguyễn Văn Hải Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Môn : Địa lí
Khối : 1
Giáo viên : Nguyễn Văn Hải
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Nguyễn Văn Hải Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Môn : Ngữ Văn
Khối : 1
Giáo viên : Nguyễn Văn Hải
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Nguyễn Văn Hải Trường THCS Lý Tự Trọng
0
Môn : Toán
Khối : 1
Giáo viên : Nguyễn Văn Hải
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng
1
Trường THCS Lý Tự Trọng Trường THCS Lý Tự Trọng
1
Môn : Tin học
Khối : 1
Giáo viên : Trường THCS Lý Tự Trọng
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng

Bài. Bài trình chiếu

5
Trường THCS Lý Tự Trọng Trường THCS Lý Tự Trọng
5
Môn : Ngữ Văn
Khối : 1
Giáo viên : Trường THCS Lý Tự Trọng
Trường : Trường THCS Lý Tự Trọng

Bài.Miêu tả nội tâm trong văn tự sự