Friday, 09/12/2022 - 17:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lý Tự Trọng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thi "ATGT cho nụ cười ngày mai"

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1955/SGDĐT-CTHSSV-PC

V/v triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017 - 2018
Quảng Nam, ngày 05 tháng 12 năm 2017
 
 
          Kính gửi:
-         Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
-         Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT.
 
Thực hiện công văn số 5386/BGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017 - 2018; Sở GDĐT Quảng Nam phát động và hướng dẫn triển khai cuộc thi đến cho toàn thể giáo viên và học sinh cấp THCS, THPT; cụ thể như sau:  
1.     Đối tượng dự thi
1.1.    Học sinh và giáo viên cấp THCS toàn tỉnh năm học 2017 – 2018.
1.2.    Học sinh lớp 10 và lớp 11 và giáo viên THPT triển khai giảng dạy tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2017 – 2018.
2. Nội dung, hình thức cuộc thi
2.1. Cuộc thi dành cho học sinh: có 2 vòng thi
2.1.1. Vòng 1: Thi viết về kiến thức an toàn giao thông, dành cho tất cả học sinh thuộc đối tượng dự thi. Đề thi gồm 2 phần:
- Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật giao thông đường bộ.
- Phần 2: Các câu hỏi tự luận.
2.1.2. Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1.
2.2. Cuộc thi dành cho giáo viên: có 2 vòng thi
2.2.1. Vòng 1: thi viết về kiến thức an toàn giao thông, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông dành cho tất cả giáo viên thuộc đối tượng dự thi. Đề thi gồm 2 phần:
- Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao
thông đường bộ.
- Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.
2.2.2. Vòng 2: Dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1.
- Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.
- Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:
+ Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các
hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
+ Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động
của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ,…
+ Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 2
trang A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh hoạ các hoạt động học điển hình (không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
2.3. Cách thức nhận đề thi
Đề thi được Sở GDĐT (Phòng Công tác HSSV-PC) chuyển kèm công văn này về các đơn vị qua kênh điều hành (Đề thi dành cho học sinh và đề thi dành cho giáo viên theo từng cấp học) hoặc các đơn vị có thể tải đề thi trên trang web: www.honda.com.vn;
 3. Thời gian tổ chức cuộc thi
3.1.  Vòng 1
- Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 09/12/2017: Sở GDĐT triển cuộc thi đến các đơn vị.
- Từ ngày 09/12/2017 đến ngày 30/12/2017: các đơn vị phát động và triển
khai cuộc thi; giáo viên, học sinh làm bài thi.
- Từ ngày 02/01/2018 đến 03/01/2018: các đơn vị tập hợp bài dự thi của giáo viên và học sinh, thống kê số lượng bài dự thi của đơn vị.
- Ngày 04/01/2018: các đơn vị nộp bài dự thi và bảng thống kê số liệu dự thi của đơn vị về Sở GDĐT qua Phòng Công tác HSSV-PC.
- Ngày 05-10/01/2018: Sở GDĐT tổng hợp và gửi bài thi về Bộ Giáo dục
Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam.
- Từ ngày 11/01/2018–31/01/2018: Ban giám khảo tổ chức chấm điểm.
- Từ 01/02/2018 – 12/02/2018: Bộ GDĐT công bố kết quả thi vòng 1.
3.2. Vòng 2
- Bài dự thi vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải 15 ngày (ngày nộp bài vòng 2 được thông báo cùng với kết quả thi vòng 1)
- Dự kiến tổ chức vòng 2 cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1, giao lưu giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng kết, trao giải được tổ chức trong tháng 3/2018 tại Tp Đà Nẵng.
4. Cơ cấu giải thưởng
4.1. Cuộc thi dành cho học sinh
4.1.1. Đối với cấp THCS
- Tổng số: 227 giải thưởng. Trong đó:
+ 02 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 05 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 20 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 đồng hồ đeo tay và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 200 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
4.1.2. Đối với cấp THPT
- Tổng số: 1.232 giải thưởng. Trong đó:
+ 12 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 20 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 200 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 đồng hồ đeo tay và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 1000 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
4.2 . Cuộc thi dành cho giáo viên
4.2.1. Đối với giáo viên THCS
- Tổng số: 114 giải thưởng. Trong đó:
+ 01 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 laptop và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 03 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 10 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 100 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
4.2.2. Đối với giáo viên THPT
- Tổng số: 280 giải thưởng. Trong đó:
+ 01 giải xuất sắc: Phần thưởng gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm Honda
+ 09 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 laptop và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 20 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 50 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 200 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
           5. Tổ chức thực hiện
   5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo
           - Xây dựng công văn phát động, hướng dẫn các Phòng GDĐT, các rường THPT, PTDTNT  triển khai thực hiện.
- Tập hợp, thống kê bài dự thi của các đơn vị trường THPT gửi về Bộ
GDĐT.
   5.2. Các Phòng GDĐT
-  Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở GDĐT, triển khai cuộc thi đến giáo viên và học sinh các trường THCS trực thuộc.
- Photo và phát đề thi về cho các trường THCS để triển khai thực hiện.
- Thu bài thi của học sinh, giáo viên các trường THCS trực thuộc, tổng hợp và nộp về Sở GDĐT (Phòng Công tác HSSV-PC) theo qui định.
   5.3. Các trường THPT, PTDTNT
- Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở GDĐT, tổ chức phát động cho học
sinh, giáo viên đơn vị mình tham gia cuộc thi.
- Photo và phát đề thi cho học sinh, giáo viên làm bài thi.
- Thu bài thi của học sinh, giáo viên và nộp về Sở GDĐT (Phòng Công tác HSSV-PC) theo qui định.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai cho giáo viên, học sinh tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Công tác HSSV-PC (Anh Nguyễn Đức Dũng, ĐT: 0937.711.712) để được hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:      
- Như kính gửi;
- Vu GDCTHSSV- Bộ GDĐT(để báo cáo);
- Vu GDTrH- Bộ GDĐT(để báo cáo);
- Ban ATGT tỉnh ( để báo cáo);                      
- BGĐ Sở GDĐT;
- Lưu VT, CT HSSV-PC.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Công Thành
 
 

 

ĐỀ THI DÀNH CHO GV : Vui lòng tải file: Tại đây


ĐỀ THI DÀNH CHO HS : Vui lòng tải file: Tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 220
Hôm qua : 270
Tháng 12 : 1.682
Năm 2022 : 2.698.489