KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TTVH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TTVH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
Nhằm tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học, củng cố kiến thức, phát huy năng khiếu thuyết trình Văn học cho học sinh. Qua đó, nhằm đánh giá,chọn lọc và bồi dưỡng học sinh tham gia dự thi Thuyết trình Văn học thành phố năm học 2017 - 2018.
 PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 139 / KH - LTT   Tam Kỳ, ngày  01 tháng  11 năm 2017
   
 
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “THUYẾT TRÌNH VĂN HỌC”
Năm học 2017 - 2018
 
Căn cứ kế hoạch trọng tâm và nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường THCS Lý Tự Trọng;
Căn cứ kế hoạch hoạt động của tổ Ngữ văn-Thư viện;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.
Nay trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi Thuyết trình văn họccụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu :
- Nhằm tuyên truyền, lập thành tích chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20.11.1982 - 20.11.2017) và kỷ niệm 73  năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (22/12/1944 - 22/12/2017)
          - Tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học, củng cố kiến thức, phát huy năng khiếu thuyết trình Văn học cho học sinh. Qua đó, nhằm đánh giá,chọn lọc và bồi dưỡng học sinh tham gia dự thi Thuyết trình Văn học thành phố năm học 2017 - 2018.
          - Học sinh tham gia hội thi phải nhiệt tình, đảm bảo yêu cầu, số lượng do BTC đề ra.
II. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian tổ chức Hội thi TTVH cấp cơ sở: Thứ 5, ngày 30/11/2017
2. Địa điểm: Tại Hội trường Trường THCS Lý Tự Trọng.
III. Đối tượng tham gia và điều kiện dự thi:
1. Đối tượng dự thi: Học sinh khối 7,8,9 có hạnh kiểm tốt và học lực khá môn Ngữ văn trở lên, và có năng khiếu về thuyết trình văn học.
2. Chọn và hướng dẫn học sinh
GVCN phối hợp với GV bộ môn Ngữ văn chọn mỗi lớp từ 1-2 học sinh và hướng dẫn để học tham gia tốt hội thi
IV. Nội dung, hình thức bài dự thi:
          - Học sinh đang học khối lớp nào sẽ thực hiện đề tài thuộc nội dung chương trình của khối lớp đó.
          - Đề tài Thuyết trình cụ thể được bốc thăm tại Hội thi (do BGK ra đề tài )
          - Sau khi bốc thăm, thí sinh về tại phòng Thư viện thực hiện viết nội dung thuyết trình trong TG: 60ph
- Thời gian thuyết trình không quá 10 phút.
- Sau khi thuyết trình, học sinh trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo liên quan đến nội dung văn bản thuyết trình. Thời gian trả lời không quá 5 phút.
2. Chấm chọn: Thang điểm: 20 điểm. Trong đó:
- Nội dung văn bản: 5 điểm (gọn nhưng rõ ý, nội dung phù hợp, bố cục chặt chẽ, mạch lac, trình bày đúng quy định).
- Thuyết trình: 10 điểm (chất giọng tốt, phát âm rõ, ngữ điệu và phong cách tự nhiên, tự tin, có cách nói dứt khoát – cần tránh lối diễn xuất mang tính kịch, tránh lạm dụng ngữ điệu của loại hình kể chuyện, tránh cách diễn đạt lê thê, sướt mướt. Trang phục đứng đắn, phù hợp).
- Trả lời câu hỏi (5 điểm): đúng vấn đề, thông minh trong cách giải quyết vấn đề và đảm bảo thời gian trả lời.
V. Tổ chức
- Bộ phận Thư viện phối hợp với chuyên môn, tham mưu với lãnh đạo nhà trường, lập kế hoạch tổ chức Hội thi TTVH cấp cơ sở.
- Điều hành Hội thi: CBTV
- Âm thanh, ánh sáng: Bảo vệ
- Nề nếp, trật tự: Bảo vệ.
- Cổ động viên: Học sinh khối 6,7,8 và 9.
 + GVCN điều động mỗi lớp 5 học sinh  có hạnh kiểm tốt và học lực Khá môn ngữ văn trở lên để cổ vũ, học tập và rút kinh nghiệm.
 + GV TPT theo dõi quán triệt học sinh dự cổ vũ
*Thí sinh dự thi và học sinh cổ vũ phải tham gia trong suốt quá trình diễn ra hội thi. Nếu lớp nào không thực hiện nghiêm túc thì TPT sẽ căn cứ trừ điểm thi đua của lớp.
VI. Ban giám khảo
- Tổ Ngữ văn phân công 3 thành viên và mời Ban lãnh đạo làm ban giám khảo
- Các thành viên BGK của tổ Ngữ văn chuẩn bị nội dung câu hỏi có liên quan đến nội dung bài dự thi của học sinh
- Thư ký và tổng hợp : Cán bộ Thư viện
 
VII. Khen thưởng:
Cơ cấu giải thưởng cho Hội thi TTVH cấp cơ sở:
1 giải nhất; 2 giải nhì;  3 giải ba và 3 KK (Và căn cứ theo tình hình thực tế để khen thưởng phù hợp)
BTC trao giải cho các thí sinh đạt giải trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Sau đó, chọn 2 học sinh có giải cao nhất để tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị tham gia dự thi cấpThành phố vào tháng 02/2017.
VIII: Kinh phí Hội thi:
(Văn bản dự trù riêng)     
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi TTVH cấp cơ sở năm học 2017-2018, đề nghị GVCN, GV ngữ văn hướng dẫn, nhắc nhở học sinh tham gia dự thi đúng quy định. Các bộ phận có liên quan thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD - ĐT (để b/c);
- BGH nhà trường (để b/c);
- Các đ/c BTC, BGK ( để t/h);
- GVBM Ngữ Văn, GVCN (để t/h);
- Lưu: VT, TV,HĐNGLL.
 HIỆU TRƯỞNG
 ( Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Tâm Hiền