KẾT QUẢ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018

KẾT QUẢ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ SÁNG KIẾN CỦA TRƯỜNG THCS LTT, 2017-2018 ( CÓ ĐĂNG KÝ CSTĐCS),
KẾT QUẢ SÁNG KIẾN CẤP THÀNH PHỐ CỦA TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG, NĂM HỌC 2017-2018
TT TRƯỜNG  
 
HỌ
TÊN  
CHỨC VỤ
TÊN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN XL MÔN
57 Lý Tự Trọng  
 
Triệu Trân Quế
Chi  
 
GV
Một số biện pháp giúp phụ huynh học sinh nắm bắt tình hình học tập của học sinh một cách kịp thời trong công tác chủ nhiệm lớp 6 Đạt Chủ nhiệm
58 Lý Tự Trọng  
Nguyễn Thị
Thủy TTCM Một số biện pháp dạy tốt các tiết thực hành môn công nhệ 8 Đạt Công nghệ
59 Lý Tự Trọng Trịnh Thị Hải TPCM Trải nghiệm sáng tạo trong bộ môn Hóa học 8 Đạt Hóa học
60 Lý Tự Trọng  
Phạm Hoàng Phương
Thúy GV Liên hệ thực tế thông qua bộ môn khoa học nhằm tạo hứng thú trong học tập bộ môn Đạt Hóa học
61 Lý Tự Trọng  
Nguyễn Lý Anh
Đào TTCM Một số biện pháp giúp giáo viên mỹ thuật dạy tốt theo phương pháp dạy học tích cực ở THCS Đạt Mỹ thuật
62 Lý Tự Trọng  
 Đinh Thị Diễm
Loan TPT Những kinh nghiệm thực hành kỹ năng sống cho học sinh THCS Đạt NGLL
63 Lý Tự Trọng  
Nguyễn Thị Thanh
Thủy TTCM Một số biện pháp rèn kĩ năng học tốt môn ngữ văn 9 dựa trên sự trải nghiệm sáng tạo Đạt Ngữ văn
64 Lý Tự Trọng  
Nguyễn Thị Hà
Đông TPCM Giúp học sinh lớp 8/7 tăng cường hoạt động trải nghiệm, sáng tạo qua công tác chủ nhiệm Đạt Ngữ văn
65 Lý Tự Trọng  
Võ Thị
Trinh GV Nâng cao chất lượng dạy học thông qua chương trình văn học địa phương Đạt Ngữ văn
66 Lý Tự Trọng  
Nguyễn Thị Kiều
Thân GV Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Ngữ văn Không Ngữ văn
67 Lý Tự Trọng  
Võ Tấn
Đông PHT Những biện pháp để tổ chức tốt các hoạt động  dạy và học nhằm xây dựng trường vững mạnh Đạt QL
68 Lý Tự Trọng  
 
Dương Thị Hồng
Vân PHT-CTCĐ Tổ chức những hoạt động trong năm học để nâng cao tình đoàn kết trong đoàn viên công đoàn ở CĐCS trường THCS Lý Tự Trọng Đạt QL
69 Lý Tự Trọng Trịnh Thị Kiều GV Trải nghiệm sáng tạo trong bộ môn sinh học 9 Đạt Sinh học
70 Lý Tự Trọng Nguyễn Thị Kim Oanh GV Trải nghiệm sáng tạo trong bộ môn Sinh 7 Không Sinh học
71 Lý Tự Trọng  
Lê Thị
Vinh GV Một số phương pháp huấn luyện môn cầu lông đạt giải cao Đạt Thể dục
72 Lý Tự Trọng  
Trịnh Thị
Thủy GV Kinh nghiệm lưu trữ hồ sơ nhằm nâng cao công tác quản lý, hotaj động thư viện Đạt Thư viện
73 Lý Tự Trọng  
 
Nguyễn Thị Thanh
Thúy TTCM Một vài sáng kiến để duy trì và phát huy hoạt động của CLB tiếng Anh giáo viên và học sinh ở trường THCS Lý Tự Trọng Đạt Tiếng Anh
74 Lý Tự Trọng  
Nguyễn Văn
Hải TPCM Tài liệu bồi dưỡng Tin 8: Chuyên đề 1: Câu lệnh IF...then... Đạt Tin học
75 Lý Tự Trọng Ngô Thị Mỹ Thủy GV Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 Đạt Toán
76 Lý Tự Trọng  
Trần Thị
Phước GV Một số biện pháp giúp khai thác hiệu quả ĐDDH và phòng bộ môn vật lý Đạt Vật lý
77 Lý Tự Trọng  
Võ Thị
Yến TPCM Một số biện pháp giúp học sinh sử dụng tốt ĐDDH chương 1-Vật lý 9 Đạt Vật lý
78 Lý Tự Trọng  
 
Trần Thị Lan
Hương GV Một số kinh nghiệm giúp học sinh giải bài tập thực hành vật lý với dạng xác định khối lượng riêng của chất lượng Đạt Vật lý