Đề kiểm tra năng lực GVG cấp trường, năm học 2017-2018

Đề kiểm tra năng lực GVG cấp trường, năm học 2017-2018
Đề kiểm tra năng lực giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TAM KỲ
 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
 
ĐỀ THI  KIỂM  TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
Câu 1( 3đ ): Anh ( chị ) hãy cho biết các điều  kiện để  được tham gia thi giáo viên giỏi cấp thành phố và  điều  kiện để được công  nhận giáo viên giỏi cấp thành phố.
Câu 2: ( 3đ ).Trong giờ dạy của anh ,( Chị ) có một số  học sinh hay nói chuyện và không tập trung  nghe giảng bài, anh ( Chị )  giải quyết vấn đề trên như  thế nào.?
 Câu 3: 6đ ). Anh ( Chị ) hãy nêu các phương pháp dạy học. Trong đó phương pháp dạy học nào mà anh, ( chị ) hay sử dụng nhất? Vì Sao ?.
 
            Thời gian làm bài  từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2018
              Bài nộp vè theo địa chỉ email (
vodong90@gmail.com