CÁC CUỘC THI DÀNH CHO HS NĂM HỌC 2017-2018

CÁC CUỘC THI DÀNH CHO HS NĂM HỌC 2017-2018
Năm học 2017-2018: Các cuộc thi trong học sinh: thi văn hoá, thi các phong trào và một số nội dung thi khác do trường và cấp trên tổ chức
 CÁC CUỘC THI DÀNH CHO HỌC SINH
NĂM HỌC 2017-2018
 
1.     Thi học sinh giỏi TNTH
2.     Thi HSG lớp 9 cấp TP vòng 1,2,3
3.     Thi nghiên cứu khoa học
4.     Thi Liên môn- Tích hợp
5.     Khảo sát chọn đội tuyển  HSG 6,7,8
6.     Thi Thuyết trình văn học
7.     Thi tài năng Tiếng Anh
8.     Thi Hội khoẻ phù đổng
Thi phong trào khác:
1.     Thi vẽ tranh ATGT
2.     Thi Thuyết trình, hùng biện nội quy, quy tắc ứng xử, bạo lực học đường
3.     Thi wevlog lớp
4.     Thi sáng tác thơ, văn, làm báo tường
5.     Thi giới thiệu sách trên Weblog
6.     Thi kể chuyện theo sách cấp trường, cấp TP, cấp tỉnh
7.     Các cuộc thi trong ngày Hội tháng 3
8.     Các cuộc thi trong Ngày Hội Sách Việt Nam 21.4