Hướng dẫn sử dụng trang TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

Hướng dẫn sử dụng trang TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
1. Hướng dẫn đăng nhập: - Vào địa chỉ website http://truonghocketnoi.edu.vn - Dùng tên tài khoản và mật khẩu được cấp, đăng nhập vào hệ thống bằng cách gõ tên tài khoản và mật khẩu vào 2 ô tương ứng trên website. Nếu việc đăng nhập thành công, người dùng sẽ quan sát thấy khung "Thông tin cá nhân" dưới đây:
HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TRANG
 TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
1. Hướng dẫn đăng nhập:
- Vào địa chỉ website http://truonghocketnoi.edu.vn
- Dùng tên tài khoản và mật khẩu được cấp, đăng nhập vào hệ thống bằng cách gõ tên tài khoản và mật khẩu vào 2 ô tương ứng trên website. Nếu việc đăng nhập thành công, người dùng sẽ quan sát thấy khung "Thông tin cá nhân" dưới đây:
 
- Mọi thành viên thực hiện lần đăng nhập đầu tiên đều phải thực hiện các khai báo thông tin cá nhân trước khi có thể sử dụng các chức năng khác của hệ thống.
Lưu ý: nếu tài khoản và mật khẩu được cấp không đăng nhập được vào hệ thống hoặc trường hợp giáo viên quên mật khẩu đăng nhập, cần thông báo với quản lý cấp trường để được cấp lại một mật khẩu mới.
- Kích chuột vào mục "Thông tin cá nhân", khi đó một màn hình mới xuất hiện, trong đó chúng ta sẽ quan sát thấy "Bảng điều khiển".
 
- Tất cả các thành viên đều phải khai báo đầy đủ các mục:
+ Đổi mật khẩu: Thành viên có thể đổi lại mật khẩu để đảm bảo dễ nhớ cho bản thân và an toàn;
+ Đổi email, số điện thoại, tài khoản: Hệ thống cho phép cập nhật lại email và số điện thoại. Đặc biệt, hệ thống cho phép ta thay đổi tên Tài khoản MỘT LẦN DUY NHẤT. Thành viên có thể lựa chọn tên Tài khoản dễ nhớ mà mình yêu thích để dùng cho những lần đăng nhập sau;
+ Sửa thông tin cá nhân: điền đầy đủ thông tin và ấn nút ghi lại;
+ Đổi ảnh thẻ: Ảnh thẻ là một thông tin bắt buộc của hệ thống.
2.     Hướng dẫn các chức năng của tài khoản giáo viên
Không gian trường học
Giáo viên tham gia hệ thống được tiếp nhận thông tin về tài khoản và mật khẩu do trường cấp; được giao chủ nhiệm các lớp học cụ thể với số lượng học sinh do trường quy định.
Trong “Không gian trường học”, tài khoản giáo viên có những tính năng sau đây:
1
a)   Quản lí danh sách (các) lớp chủ nhiệm: (Đối với GVCN)
Khi nhà trường gán cho giáo viên chủ nhiệm một lớp nào đó, thông tin về lớp đó sẽ xuất hiện trong danh sách trên.
            Ở không gian này, tài khoản của Giáo viên có chức năng:
·         Quản lí danh sách (các) lớp chủ nhiệm. Khi nhà trường gán cho giáo viên chủ nhiệm một lớp nào đó, thông tin về lớp đó sẽ xuất hiện trong danh sách trên.
·         “Tạo tài khoản học sinh”. Hệ thống sẽ tự động sinh ra tài khoản sau khi giáo viên ấn nút.
·         “Xem danh sách lớp” và download danh sách lớp, trong đó bao gồm thông tin về tài khoản và mật khẩu đã cấp cho HS.
·         Cấp lại mật khẩu cho học sinh.
·         Theo dõi quá trình khai báo thông tin của từng HS.
·         Tạo khóa học / chủ đề / bài học mới.
·         Theo dõi quá trình đăng kí học và cấp quyền học cho HS.
·         Đưa ra yêu cầu hoạt động – thông báo cho học sinh/nhóm học sinh
·         Trao đổi riêng với học sinh/nhóm học sinh
 
*Các bước Tạo tài khoản học sinh
Sau khi GVCN đăng nhập vào hệ thống
Vào không gian trường học và chọn Quản lý lớp chủ nhiệm

Bước 1: Ấn nút "Download danh sách lớp" để lấy thông tin về tài khoản và mật khẩu của HS.

Bước 2:  Copy/dán tài khoản và mật khẩu vào DS lớp đã chuẩn bị ở file excel.
Bước 3:  Giáo viên thông báo tài khoản và mật khẩu đến từng HS trong lớp chủ nhiệm, hướng dẫn học sinh đăng ký thông tin và sử dụng tài khoản giống như của Giáo viên
 
 
Cấp lại mật khẩu cho học sinh (khi học sinh yêu cầu). Giáo viên thao tác như sau:
- Đăng nhập hệ thống vào "Không gian trường học"  => "DS lớp chủ nhiệm" =>"Xem danh sách lớp" => Kích chuột vào Mã HS cần lấy lại mật khẩu
Phần khung màu trắng nền hồng là mật khẩu mà hệ thống tự động sinh ra. Giáo viên có thể kích chuột vào nút “Sinh mật khẩu” để lấy mật khẩu mới.
Copy mật khẩu trong khung trắng và lưu lại, rồi gửi cho học sinh.
Kích chuột vào nút “Đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu của học sinh trong hệ thống.
 
Giáo viên có quyền “Tạo tài khoản học sinh”. Hệ thống sẽ tự động sinh ra tài khoản sau khi giáo viên ấn nút. Giáo viên có thể “Xem danh sách lớp” và download danh sách lớp (ở cuối bảng danh sách lớp), trong đó bao gồm thông tin về tài khoản và mật khẩu đã cấp cho học sinh. Đồng thời, giáo viên cũng có thể theo dõi quá trình khai báo thông tin của từng học sinh.
Trường hợp học sinh quên mật khẩu, giáo viên cũng có thể cấp lại mật khẩu cho các em bằng cách kích chuột vào mã học sinh trong cột “Mã HS” và lấy lại mật khẩu mới.
Lưu ý: trước khi ấn “Đổi mật khẩu”, cần ghi lại mật khẩu mới trong khung trắng để gửi lại cho học sinh.             

  Ghi chú: Thông tin của mỗi học sinh sẽ hiển thị lên bảng danh sách lớp sau khi học sinh đăng nhập vào hệ thống và khai báo thông tin cá nhân, do đó, giáo viên không cần phải khai báo thông tin cho từng học sinh trong lớp của mình.
b)  Tạo bài học mới
Module “Quản lí bài học” cho phép giáo viên tạo một bài học hoặc chủ đề mới; chỉnh sửa lại bài học; xóa bài học; quản lí danh sách các bài học.
 
          Chọn nút “Tạo bài học mới” để vào không gian khởi tạo một bài học, chủ đề dạy học mới.