Đại hội liên đội trường THCS Lý Tự Trọng

Đại hội liên đội trường THCS Lý Tự Trọng
Liên đội trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức đại hội Liên đội năm học 2017-2018
HÌNH ẢNH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
NĂM HỌC 2017-2018