Ngoại khóa BẢO HIỂM Y TẾ

Ngoại khóa BẢO HIỂM Y TẾ
BHYT không chỉ là sự quan tâm của người lớn, các bậc phụ huynh mà con em cũng cần phải biết. Do đó, sáng ngày 24/9/2018, bộ phận y tế Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ về BHYT trong hs năm học 2018-2019. Qua đó, giúp hs có kiến thức cơ bản nhất về chính sách BHYT, như nơi đăng ký, chế độ ưu đãi, việc sử dụng thẻ BHYT, v..v
BHYT không chỉ là sự quan tâm của người lớn, các bậc phụ huynh mà con em cũng cần phải biết. Do đó, sáng nay, ngày 24/9/2018, bộ phận y tế Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ về BHYT trong hs năm học 2018-2019. Qua đó, giúp hs có kiến thức cơ bản nhất về chính sách BHYT, như nơi đăng ký, chế độ ưu đãi, việc sử dụng thẻ BHYT, v..v

Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết- NV y tế báo cáo về BHYT 


Học sinh sôi nổi tham gia giao lưu tìm hiểu về kiến thức BHYT trong hs

Thầy giáo Trần Anh Hải- HT trao quà cho hs tham gia giao lưu trong buổi ngoại khóa