Kỳ họp Ban đại diện CMHS Trường THCS Lý Tự Trọng, năm học 2018-2019

Kỳ họp Ban đại diện CMHS Trường THCS Lý Tự Trọng, năm học 2018-2019
Sáng nay, ngày 21/9/2018 tại Hội trường Trường THCS Lý Tự Trọng đã diễn ra Kỳ họp Đại biểu CMHS thành công tốt đẹp và đã bầu ra Ban ĐDCMHS cho năm học 2018-2019
          Sáng nay, ngày 21/9/2018 tại Hội trường Trường THCS Lý Tự Trọng đã diễn ra Kỳ họp Đại biểu CMHS thành công tốt đẹp và đã bầu ra Ban ĐDCMHS cho năm học 2018-2019
            Trong kỳ họp, quý vị phụ huynh đã phát biểu và đóng góp với nhà trường về các hoạt động dạy và học, công tác vệ sinh, giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng ứng xử cho học sinh. Tại Kỳ họp, 100% thành viên đã thống nhất Nghị quyết của Ban đại diện CMHS và cùng với nhà trường chăm lo công tác giáo dục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện cho con em mình.Quang cảnh diễn ra Kỳ họp Đại biểu CMHS trường THCS Lý Tự Trọng ,năm học 2018-2019Thầy Trần Anh Hải - HT và các vị trong Ban đại diện CMHS trường

DÁNH SÁCH
BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
NĂM HỌC 2018-2019 
TT HỌC VÀ TÊN PH lớp CHỨC DANH SỐ ĐT GHI CHÚ
1 Vũ Từ Long 9.6 Trưởng ban 0903595820  
2 Hoàng Ngọc Thức 9.4 Phó ban 0971404455  
3 Trần Thị Ly A 7.8 Phó ban 09133431618  
4 Phan Thị Uyên Sinh 7.2 Thư ký 0934854363  
5 Nguyễn Quốc Cường 8.3 Thành viên 0913434455  
6 Ngô Thị Thùy Dung 8.1 Thành viên 0906593172  
7 Nguyễn T. Kim Phượng 8.5 Thành viên 0982975709  
8 Trần Văn Quyền 6.1 Thành viên 0905998777  
9 Đoàn Văn Thanh 6.4 Thành viên 0905342157  
 
                                                                      An Xuân, ngày 21/9/2018
                                                                Người lập
 
 
                                                                  Trịnh Thị Thủy