19:28 ICT Thứ hai, 22/04/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

Mẫu xét kỷ niệm chương

Đăng lúc: Thứ hai - 07/05/2018 08:08 - Người đăng bài viết: Admin
Mẫu xét kỷ niệm chương

Mẫu xét kỷ niệm chương

Mẫu xét kỷ niệm chương năm 2018
* Mỗi thầy cô làm 03 bộ theo yêu cầu của Thường trực thi đua Sở GD&ĐT: 01 bộ lưu tại Phòng, 01 bộ bộ nộp về Tỉnh, 01 bộ nộp về Bộ GD&ĐT.
 
* Rút kinh nghiệm trong việc tính chốt số năm công tác, hình thức hồ sơ và chủng loại hồ sơ kèm theo, đề nghị các thầy cô làm theo các hướng dẫn sau:
 
1. Bìa ngoài cùng:
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TAM KỲ (không đậm)
TRƯỜNG …………………………………………..(đậm)
 
HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” NĂM 2018
 
Họ và tên:…………………………..
Chức vụ:……………………………
 
 
2. Bản báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân như mẫu gửi kèm.
3. Quyết định tuyển dụng lần đầu.
4. Bản pho tô Sổ BHXH.
5. Các danh hiệu thi đua liên quan, nếu có (Chiến sĩ thi đua các cấp, Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi các cấp).
 
          * Lưu ý:
1. Không cần photo các văn bằng chứng chỉ cá nhân (bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ,…).
2. Đầy đủ chữ ký, họ tên người khai, chữ ký, đóng dấu của người xác nhận.
3. Tính số năm công tác để chốt Sổ BHXH phải chính xác. Nếu số năm + số tháng đóng BHXH không khớp với số năm + số tháng công tác (tính từ thời điểm được tuyển dụng đến trùng thời điểm chốt Sổ BHXH) thì phải có giải trình cụ thể.
4. Theo Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 21/12/2015 của Bộ GD&ĐT thì số năm công tác ở miền núi không còn được tính hệ số để giảm trừ năm công tác xét tặng “Kỷ niệm chương” khi thầy cô đã về công tác ở vùng không phải khu vực khó khăn nên không cần ghi nội dung này. Đặc biệt, số năm tối thiểu được tính để xét tặng KNC đối với nam là 25 năm (chưa tính giảm trừ), không còn tính 20 năm  như trước đây.
5. Số năm thực tế công tác trong ngành: Là số năm + tháng được chốt ở Sổ BHXH cộng thêm số tháng tính đến tháng 5/2018 (thời điểm làm hồ sơ trình đề nghị).
Đặc biệt, số năm chốt Sổ BHXH phải trùng với năm các thầy cô khai ở mục “Số năm công tác trong ngành giáo dục” trong bản báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (có trường hợp hai số liệu này khác nhau). Sau đó, mới cộng tiếp số thời gian được tính hệ số giảm trừ theo các danh hiệu thi đua vào để ghi vào mục “Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC” ở hàng dưới cùng.
Các trường nhắc các thầy cô cứ tính số năm theo thời điểm trình hồ sơ về Phòng GD&ĐT. Khi làm hồ sơ trình lên trên, Phòng sẽ lấy thời điểm tháng 5/2018 để cộng thêm số tháng tương ứng vào. Nhà trường phải chốt thật đúng số năm công tác ở cuối Sổ BHXH (trong các hồ sơ trình những năm qua có một vài trường tính và chốt thời gian chưa chuẩn xác). 
* Đối với người không có danh hiệu thi đua: Hai thông tin là một.
Ví dụ1: Cô Nguyễn Thị A: Chốt Sổ BHXH tính đến tháng 5/2018 là 20 năm 07 tháng (không có đạt danh hiệu thi đua nào cả). Như vậy, Tổng số năm công tác trong ngành và Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC là một (20 năm 09 tháng).
Ví dụ2: Cô Nguyễn Thị B: Chốt Sổ BHXH tính đến tháng 12/2017 là 21 năm (không có đạt danh hiệu thi đua nào cả). Như vậy, Tổng số năm công tác trong ngành tính đến tháng 5/2018 và Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC là một (21 năm 05 tháng).
* Đối với người có danh hiệu thi đua: Phải có hai thông tin khác nhau.
Phải có số năm công tác trong ngành (là số năm chưa tính thêm các tháng, năm được cộng theo hệ số) và số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC (đã cộng thêm thời gian được qui đổi theo các danh hiệu thi đua đã đạt).
Ví dụ1: Thầy Nguyễn Văn A: Chốt Sổ BHXH tính đến tháng 5/2018 là 21 năm 07 tháng (đạt danh hiệu thi đua cơ sở 02 lần).
Như vậy, Tổng số năm công tác trong ngành đến thời điểm tháng 5/2018 là 21 năm 07 tháng và Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC là là 22 năm 07 tháng.
Ví dụ2: Thầy Nguyễn Văn B: Chốt Sổ BHXH tính đến tháng 12/2017 là 21 năm (đạt danh hiệu thi đua cấp Tỉnh 01 lần). Như vậy, Tổng số năm công tác trong ngành đến thời điểm tháng 5/2018 là 21 năm 05 tháng và Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC là 22 năm 05 tháng.
* Chiến sĩ thi đua cơ sở được cộng thêm mỗi năm đạt là 0,5 năm, Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh được cộng thêm mỗi năm đạt là 01 năm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
 
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN
Họ và tên: ..................................................................... Nam, Nữ.....................
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................. Dân tộc:...............
Nơi ở hiện nay:..................................................................................................
Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT (hiện tại):..........................................
Ngày vào ngành GD&ĐT:.................................(Quyết định số:     /QĐ-……ngày… /…..  /….. do …………………………ký).
Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT):.........................................
Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi)...............................
Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG cấp thành phố trở lên):
Cấp cơ sở: ………….....................................
Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ:………………………….
Mức kỷ luật:
Ngày ký quyết định kỷ luật:………………...................................
Ngày ký quyết định xóa kỷ luật:.................................................................
Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:......................................
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)
   
   
   
   
   
   
 
  ................,ngày.....tháng......năm 2018
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Người khai ký
  (Ghi rõ họ, tên)
 
 
 
 
Mẫu 1C Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
 
PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ 
TRƯỜNG……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.........................
V/v Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018.
 
.......... , ngày..... tháng...... năm 20....
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ.
Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005, đơn vị:…………………………………………………………………..
đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 20.…. cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: .................... người.
Trong đó:
- Đang làm việc: ....... người,
- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ….... người,
- Đã chuyển sang ngành khác: ................ người.
2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ........... người,
3. Người nước ngoài: ............... người.
 
  Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

 

Giới Thiệu, tuyên truyền sách

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 44
  • Hôm nay: 508
  • Tháng hiện tại: 10696
  • Tổng lượt truy cập: 1574831
TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí