19:28 ICT Thứ hai, 22/04/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

MẪU HỒ SƠ THI ĐUA CÁC LOẠI

Đăng lúc: Thứ bảy - 23/05/2015 08:49 - Người đăng bài viết: quantri
MẪU HỒ SƠ THI ĐUA CÁC LOẠI

MẪU HỒ SƠ THI ĐUA CÁC LOẠI

Hồ sơ thi đua các nhân và tập thể
HỒ SƠ THI ĐUA CUỐI NĂM. (kích vào đây hoặc xem dưới đây)

DƯỚI  ĐÂY LÀ TẤT CẢ CÁC LOẠI HỒ SƠ THI ĐUA
GIÁO VIÊN NGHIÊN CỨU  ĐỂ LÀM
 Lưu ý: 
         - Báo cáo thành tích Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải ghi rõ nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp mới; bản phôto giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm kể cả năm đề nghị.
        - Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân thuộc các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố phải có văn bản hiệp y trước khi nộp về Sở GD&ĐT xét và trình UBND tỉnh khen thưởng.
        + Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Cờ và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen Bộ GD&ĐT kèm theo bản tóm tắt thành tích và gửi file văn bản về Thi đua - Khen thưởng Sở.
  Các SKKN liên quan đến cá nhân đề nghị xét danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ toàn quốc: gửi về Sở 02 bản kèm theo đĩa CD và 02 Phiếu đánh giá xếp loại sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân.
Khi lập báo cáo thành tích TĐKT của Tập thể và Cá nhân: Phân cuối của B/c thành tích có ghi dòng "THỦ TRƯỞNG CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN", thì KHÔNG ghi thêm Tờ hiệp y như những năm trước nữa 
Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo trong Phụ lục này phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. (Thông tư số 01/2011/TT-BNV có trên Website của trường.)
(Tất cả các Báo cáo thành tích cá nhân và tập thể đề nghị Bộ GD&ĐT hoặc UBND tỉnh khen thưởng cần viết đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của các mẫu trên, mỗi Báo cáo đóng thành 01 tập nhưng không đóng bìa cứng, bìa gương, bìa màu, chỉ dùng giấy trắng A4 cứng để làm bìa).
 
 
 
 
Mẫu số 021
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP TAM KỲ
TRƯỜNG...............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  ............., ngày …. tháng … năm …..
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ .......................2

(Mẫu này dùng cho CSTĐCS và đề nghị tặng Giấy khen, khi b/c thành tích xóa dòng này)
 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:
- Quê quán3:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân4:
3. Sáng kiến kinh nghiệm:
- Tên sáng kiến kinh nghiệm: 
........................................................................................................................
- Xếp loại cấp thành phố: ..................................
            - Khả năng, phạm vi áp dụng: ......................................................................
            ..........................................................................................................................
            ..........................................................................................................................
 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
     
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)
____________
[1] Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).
- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).
- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …
5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…
- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc":
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;
+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.
- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ, PHƯỜNG:……………                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
GIẤY XÁC NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA
NĂM .......
 
            Hộ gia đình Ông (Bà):…………………………………………………..
            Hiện ở tại: Tổ: …. Thôn, (Khối phố):………….. Xã, Phường:……………..
            Nghề nghiệp: ……………………………………………………………
            Đơn vị công tác: ………………………………………………………..
 
                        Đã đạt danh hiệu GIA ĐÌNH VĂN HÓA năm .......
 
                                                                             ……….., ngày…. Tháng …. Năm 2015
Nhận xét của thôn, khối phố                 Xác nhận của UBND xã, phường ……..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 5  năm 2015
 
BIÊN BẢN KHẢO SÁT DANH HIỆU THI ĐUA
 
Họ và tên giáo viên được khảo sát:........................................................................
Năm sinh: ............ Hệ đào tạo :.......................................... Năm vào ngành: ............
Dạy môn: ................................. Lớp: ..................         THCS Lý Tự Trọng Tam Kỳ
­­­
Thành phần Hội dồng khảo sát gồm có:
            1-..................................................... Chức vụ:........................................
            2-..................................................... Chức vụ:........................................
            3-..................................................... Chức vụ:........................................
            4-..................................................... Chức vụ:........................................
            5-..................................................... Chức vụ:........................................
            6-..................................................... Chức vụ:........................................
            7-..................................................... Chức vụ:........................................
            8-..................................................... Chức vụ:........................................
            9-..................................................... Chức vụ:........................................
 
I-Kết quả khảo sát các mặt:
            1)Khảo sát trình độ nghiệp vụ - tay nghề:
                        +Tiết 1 phân môn:.......................... Lớp:........... Xếp loại: ..........
                        +Tiết 2 phân môn:.......................... Lớp:........... Xếp loại: ..........
                        +Tiết 3 phân môn:.......................... Lớp:........... Xếp loại: ..........
                        +Tiết 4 phân môn:.......................... Lớp:........... Xếp loại: ..........
            Nhận xét trình độ nghiệp vụ, tay nghề:
            ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
                                                                                                Xếp loại : ................................
            2)Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn:
            ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
                                                                                                Xếp loại : ................................
            3)Kết quả giảng dạy:
            Các bài kiểm tra hiện tại: Tổng số bài kiểm tra: ..................
                        +Số bài giỏi: ...............             +Số bài yếu: ................
                        +Số bài khá: ...............             +Số bài kém: ................
                        +Số bài TB: ............... 
            Nhận xét trình độ học sinh về mọi mặt (có so sánh với kết quả khảo sát các lần trước):
            ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
                                                                                                Xếp loại : ................................
II-Tham gia công tác khác:
            +Ưu, khuyết điểm chinh:
            ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
                                                                                                Xếp loại : ................................
III-Đánh giá chung
            Đánh giá tổng quát (ưu, khuyết điểm, tồn tại ...)
            ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
                                                                                                Xếp loại : ................................
IV-Các kiến nghị:
            1)Đối với giáo viên:
            ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
            2)Đối với trường:
            ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
V-Ý kiến của giáo viên được khảo sát:
            ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
            Biên bản làm xong lúc:....giờ......, ngày ..... tháng ..... năm 2015
      GV ĐƯỢC KS                          HIỆU TRƯỞNG                   HĐ KHẢO SÁT               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 5  năm 2015
 
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
NĂM HỌC ..................
­­­­
 
Họ và tên giáo viên: .................................................................................
Danh hiệu thi đua đã đạt năm học  ........... ..................................................
Danh hiệu thi đua đăng kí năm học .................................................
Nhiệm vụ được phân công: - ................................................................................
-         ................................................................................
Kết quả chất lượng bộ môn cuối năm hoc:
 
Khối lớp  Môn dạy Tổng số học sinh Đạt T.BINH trở lên Ghi chú
Bài thi HK2 Cuối năm
SL TL SL TL
6/1              
6/2              
6/3              
6/4              
6/5              
6/6              
6/7              
               
KH6              
7/1              
7/2              
7/3              
7/4              
7/5              
7/6              
7/7              
               
KH7              
...........              
 
Khối lớp  Môn dạy Tổng số học sinh Đạt T.BINH trở lên Ghi chú
Bài thi HK2 Cuối năm
SL TL SL TL
8/1              
8/2              
8/3              
8/4              
8/5              
8/6              
8/7              
8/8              
KH8              
9/1              
9/2              
9/3              
9/4              
9/5              
9/6              
9/7              
9/8              
KH9              
TRUNG BÌNH MÔN              
 
+Hướng dẫn cách tính
            1-Chất lượng bộ môn của môn dạy chính mà GV được phân công
            2-TB KHỐI LỚP: bằng trung bình cộng  chất lượng các lớp trong một khối
            3-TB MÔN: bằng trung bình cộng chất lượng các khối lớp
            4-TỈ LỆ%: lấy một chữ số ở phần thập phân
            5-Thống kê chất lượng bộ môn được tập hợp theo Tổ chuyên môn đối với từng trường, sắp theo thứ tự ưu tiên của kết quả chất lượng cuối năm (từ cao xuống thấp)
                                                                                    Tam Kỳ, ngày      tháng     năm 2015
            NGƯỜI LẬP BÁO CÁO                  XÁC NHẬN của HIỆU TRƯỞNG
                TT CHUYÊN MÔN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BÁO CÁO THÀNH TÍCH
    ĐỀ NGHỊ TẶNG............(*)
Đơn vị: ....................(***)
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
   ....., tháng ... năm 2014
 
Ghi chú: (*): Đề nghị tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Đề nghị tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc cấp tỉnh; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ... . Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen, Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.
 
(***): Nếu đề nghị thành phố và tỉnh khen thưởng thì ghi đến đơn vị hành chính cấp thành phố (Ví dụ: Trường Tiểu học Kim Đồng thành phố Tam Kỳ). Nếu đề nghị trung ương khen thưởng thì ghi đến đơn vị hành chính cấp tỉnh (Ví dụ: Trường Tiểu học Kim Đồng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BÁO CÁO THÀNH TÍCH
    ĐỀ NGHỊ TẶNG............(**)
 
 
 
 
 
 
 
 
             Họ và tên:........................
             Chức vụ:..........................
             Đơn vị:  ..........................(***)
 
 
 
 
 
 
 
   ....., tháng ... năm 2014
 
Ghi chú: (**): Đề nghị tặng danh hiệu CSTĐCS, Đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ... . Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen, Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.
 
(***): Nếu đề nghị thành phố và tỉnh khen thưởng thì ghi đến đơn vị hành chính cấp thành phố (Ví dụ: Trường Tiểu học Kim Đồng thành phố Tam Kỳ). Nếu đề nghị trung ương khen thưởng thì ghi đến đơn vị hành chính cấp tỉnh (Ví dụ: Trường Tiểu học Kim Đồng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 
 
 
 
 
 

Từ khóa:

hồ sơ, thi đua

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

 

Giới Thiệu, tuyên truyền sách

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 42
  • Hôm nay: 505
  • Tháng hiện tại: 10693
  • Tổng lượt truy cập: 1574828
TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí