06:26 ICT Chủ nhật, 26/05/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

Đăng lúc: Thứ năm - 01/08/2013 09:57 - Người đăng bài viết: quantri
kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

4 nhóm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục (GD&TĐ) - Rà soát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý giáo dục giữa các Bộ, ban ngành và địa phương; Đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục của địa phương, của các bộ, ngành có cơ sở giáo dục, đào tạo; Thực hiện “3 công khai” của các cơ sở giáo dục; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động giáo dục…

alt

Đổi mới công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của xã hội đối với ngành và tạo thuận lợi để nhân dân tham gia tư vấn, giám sát, hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề của ngành được nhấn mạnh trong năm học 2013-2014.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013), đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của Ngành. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập…

Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt với các trường ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi…

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh, sinh viên…

Tiếp tục triển khai tự đánh giá của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp…

Triển khai đồng bộ theo tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020…

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tập huấn hoạt động xây dựng, thực hiện quy hoạch nhân lực ngành Giáo dục của các địa phương.

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016”.

Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương...

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với nhà giáo…

4. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia…

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2015 sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và các chương trình, dự án về GD-ĐT.

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp của các Bộ, ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể trung ương và địa phương, toàn ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hình thành lớp thanh niên có năng lực công dân mới, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo báo Giáo dục & Thời đại

 

UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  571/PGDĐT                                      Tam Kỳ, ngày  09  tháng 8  năm 2013
V/v thực hiện kế hoạch thời gian  
năm học 2013- 2014 cấp THCS
 

 
Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
 
Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam; căn cứ Công văn số       570/PGDĐT ngày 09/8/2013 của Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ về việc chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới, năm học 2013-2014; Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ thông báo kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 cấp THCS như sau:
 1. Ngày tựu trường:  Ngày 12/8/2013 (Từ ngày 12/8 đến ngày 17/8 các trường tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm” theo Công văn số 558/PGDĐT ngày 06/8/2013 của Phòng GD&ĐT Thành phố về Tổ chức hoạt động giáo dục đầu năm).
 2. Ngày khai giảng năm học: 05/9/2013.
 3. Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014: Có ít nhất 37 tuần thực học, cụ thể như sau:
 - Học kỳ I: Từ ngày 19/8/2013 đến ngày 28/12/2013:
Tuần 1:       Ngày 19/8/2013 đến ngày 24/8/2013
Tuần 2:       Ngày 26/8/2013 đến ngày 31/9/2013
Tuần 3:       Ngày 02/9/2013 đến ngày 07/9/2013
Tuần 4:       Ngày 09/9/2013 đến ngày 14/9/2013
Tuần 5:       Ngày 16/9/2013 đến ngày 21/9/2013
Tuần 6:       Ngày 23/9/2013 đến ngày 28/9/2013
Tuần 7:       Ngày 30/9/2013 đến ngày 05/10/2013
Tuần 8:       Ngày 07/10/2013 đến ngày 12/10/2013
Tuần 9:        Ngày 14/10/2013 đến ngày 19/10/2013
Tuần 10:      Ngày 21/10/2013 đến ngày 26/10/2013
Tuần 11:      Ngày 28/10/2013 đến ngày 02/11/2013
Tuần 12:      Ngày 04/11/2013 đến ngày 09/11/2013
Tuần 13:      Ngày 11/11/2013 đến ngày 16/11/2013
Tuần 14:      Ngày 18/11/2013 đến ngày  23/11/2013
Tuần 15:      Ngày 25/11/2013 đến ngày 30/11/2013
Tuần 16:      Ngày 02/12/2013 đến ngày 07/12/2013
Tuần 17:      Ngày 09/12/2013 đến ngày 14/12/2013
Tuần 18:      Ngày 16/12/2013 đến ngày 21/12/2013
Tuần 19:      Ngày 23/12/2014 đến ngày 28/12/2013
 - Học kỳ II: Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 24/5/2014 (trong đó có 18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác).
 Tuần 20:      Ngày 30/12/2013 đến ngày 04/01/2014
Tuần 21:      Ngày 06/01/2014 đến ngày 11/01/2014
Tuần 22:      Ngày 13/01/2014 đến ngày 18/01/2014
Tuần 23:      Ngày 20/01/2014 đến hết ngày 22/01/2014 (học thứ 2,3,4)
Nghỉ Tết âm lịch: Từ ngày 23/01/2014 đến hết ngày 05/02/2014 (ngày 23 tháng 12 năm Quý Tỵ đến hết ngày mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).
Tuần 23:      Ngày 06/02/2014 đến ngày 08/02/2014 (học thứ 5, 6,7)
Tuần 24:      Ngày 10/02/2014 đến ngày 15/02/2014
Tuần 25:      Ngày 17/02/2014 đến ngày 22/02/2014
Tuần 26:      Ngày 24/02/2014 đến ngày 01/3/2014
Tuần 27:      Ngày 03/3/2014 đến ngày 08/3/2014
Tuần 28:      Ngày 10/3/2014 đến ngày 15/3/2014
Tuần 29:      Ngày 17/3/2014 đến ngày 22/3/2014
Tuần 30:      Ngày 24/3/2014 đến ngày 29/3/2014
Tuần 31:      Ngày 31/3/2014 đến ngày 05/4/2014
Tuần 32:      Ngày 07/4/2014 đến ngày 12/4/2014
Tuần 33:      Ngày 14/4/2014 đến ngày 19/4/2014
Tuần 34:      Ngày 21/4/2014 đến ngày 26/4/2014
Tuần 35:      Ngày 28/4/2014 đến ngày 03/5/2014
Tuần 36:      Ngày 05/5/2014 đến ngày 10/5/2014
Tuần 37a:     Ngày 12/5/2014 đến ngày 17/5/2014
Tuần 37b:    Ngày 19/5/2014 đến ngày 24/5/2014 (dành cho các hoạt động khác)
 Trên đây là Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 cấp THCS, Phòng GD&ĐT Thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS nghiêm túc triển khai thực hiện.
 Nơi nhận:                                                                   KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường THCS;                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VP, TCM.                                                                (Đã ký và đóng dấu)   
 
 
                                                                                      Nguyễn Thị Tâm Hiền                                                                   

_____________________________________________________

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Mở link:   http://www.moet.gov.vn/?page=6.4&view=5015

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày  02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

          Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm:

          1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

          2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.

          3. Ngày kết thúc năm học.

          4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

          5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

          6. Các ngày nghỉ lễ, tết.

          7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

          8. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

          Điều 2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 ở các địa phương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

 

Giới Thiệu, tuyên truyền sách

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 211
  • Tháng hiện tại: 11847
  • Tổng lượt truy cập: 1591498
TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí