06:35 ICT Chủ nhật, 26/05/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

Hội đồng bộ môn TP Tam Kỳ

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/10/2013 08:39 - Người đăng bài viết: quantri
Hội đồng bộ môn TP Tam Kỳ

Hội đồng bộ môn TP Tam Kỳ

Căn cứ Công văn số 638/GDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2013-2014;
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 781/QĐ-GDĐT

Tam Kỳ, ngày 21 tháng 10  năm 2013
 
 QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng bộ môn cấp THCS năm học 2013-2014

 
   

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TAM KỲ

 
 
Căn cứ Quyết định số 20/2003/QĐ-UB ngày 28/02/2003 và Quyết định số 34/2003/QĐ-UB ngày 18/4/2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân cấp quản lý đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện, thị xã;
Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/1/2013 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ.
Căn cứ Công văn số 1011/SGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Trung học năm học 2013-2014;
           Căn cứ Công văn số 638/GDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2013-2014;
Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ, giáo viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
         Điều 1. Thành lập Hội đồng bộ môn cấp THCS năm học 2013-2014, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.       Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT    - Chủ tịch
2.       Ông Mai Xuân Khối - TT tổ CM Phòng GD&ĐT - Phó Chủ tịch
3.       Bà Trần Thị Chiêm - Chuyên viên Phòng GD&ĐT - Thư ký
4.       Ông Nguyễn Cao Trí - Chuyên viên Phòng GD&ĐT - Thành viên
Và các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo làm thành viên.
       Điều 2. Hội đồng bộ môn có trách nhiệm lập xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn cấp THCS năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ.
       Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ ngày 22/10/2013 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
         Điều 3. Các ông (bà) Tổ trưởng tổ Hành chính, tổ Chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Hiệu trưởng các trường THCS và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
                   TRƯỞNG PHÒNG            

                                                                         Trần Ngọc Sơn     
___________________________________________________________________
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BỘ MÔN CẤP THCS
NĂM HỌC 2013-2014
TT Họ và tên Trường THCS Chức vụ Môn
1 Nguyễn Tấn Sỹ Lý Tự Trọng Tổ trưởng Ngữ văn
2 Võ Tấn Dũng Lê Lợi Tổ phó
3 Võ Thị Lượng Nguyễn Du Thư ký
4 Phan Văn Dung Huỳnh Thúc Kháng Tổ trưởng Lịch sử
5 Nguyễn Thị Xuân Khuê Nguyễn Huệ Tổ phó
6 Nguyễn Thị Thu Phong Lê Hồng Phong Thư ký
7 Lê Công Thông Nguyễn Khuyến Tổ trưởng Địa lí
8 Đinh Thị Ngọc Hiền Nguyễn Huệ Tổ phó
9 Nguyễn Thị Chanh Chu Văn An Thư ký
10 Giao Thị Tuyết Mai Chu Văn An Tổ trưởng Công dân
11 Huỳnh Thị Hồng Lê Hồng Phong Tổ phó
12 Nguyễn Thị Kiều Tiên Lý Tự Trọng Thư ký
13 Võ Tấn Đông Lý Tự Trọng Tổ trưởng Toán
14 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn Du Tổ phó
15 Mai Thị Ngọc Huỳnh Thúc Kháng Thư ký
16 Lê Thị Lý Chu Văn An Tổ trưởng Tiếng Anh
17 Nguyễn Phượng Linh Lê Hồng Phong Tổ phó
18 Lê Thị Thùy Trâm Lý Tự Trọng Thư ký
19 Trần Công Chu Văn An Tổ trưởng Vật lý
20 Phan Thị Hoàng Nương Nguyễn Du Tổ phó
21 Phan Thị Thanh Hương Lê Hồng Phong Thư ký
22 Trần Hữu Dũng Nguyễn Huệ Tổ trưởng Hóa học
23 Nguyễn Thị Thu Phong Lý Tự Trọng Tổ phó
24 Huỳnh Thị Tú Oanh Lê Hồng Phong Thư ký
25 Trần Thị Thu Thủy Lý Tự Trọng Tổ trưởng Sinh học
26 Nguyễn Thị Kim Hà Lê Lợi Tổ phó
27 Võ Duy An Lý Thường Kiệt Thư ký
27 Lê Văn Thành Lê Lợi Tổ trưởng Công nghệ
29 Phan Đình Quyến Lê Hồng Phong Tổ phó
30 Nguyễn Thị Thủy Chu Văn An Thư ký
31 Đinh Thị Hồng Hoa Nguyễn Du Tổ trưởng Mỹ thuật
32 Nguyễn Thị Tám Huỳnh Thúc Kháng Tổ phó
33 Trần Thị Minh Quyên Lê Hồng Phong Thư ký
34 Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Du Tổ trưởng Âm nhạc
35 Phan Thị Lệ Thủy Lý Thường Kiệt Tổ phó
36 Đinh Thị Tố Loan Huỳnh Thúc Kháng Thư ký
37 Trần Văn Thanh Lý Tự Trọng Tổ trưởng Thể dục
38 Nguyễn Ngọc Phú Lý Thường Kiệt Tổ phó
39 Nguyễn Thị Kim Yến Chu Văn An Thư ký
40 Nguyễn Văn Hải Lý Tự Trọng Tổ trưởng Tin học
41 Hồ Tấn Kính Lê Lợi Tổ phó
42 Vũ Lương Anh Quân Nguyễn Khuyến Thư ký
43 Nguyễn Tấn Bền Lý Tự Trọng Tổ trưởng Hoạt động NGLL, Hướng nghiệp
44 Nguyễn Thị Thu Nguyễn Du Tổ phó
45 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt Lê Hồng Phong Thư ký
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

 

Giới Thiệu, tuyên truyền sách

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 250
  • Tháng hiện tại: 11886
  • Tổng lượt truy cập: 1591537
TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí