06:58 ICT Chủ nhật, 26/05/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

Kế hoạch thi "ATGT cho nụ cười ngày mai"

Đăng lúc: Thứ bảy - 16/12/2017 14:41 - Người đăng bài viết: Admin
Kế hoạch thi "ATGT cho nụ cười ngày mai"

Kế hoạch thi "ATGT cho nụ cười ngày mai"

V/v triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017 - 2018

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1955/SGDĐT-CTHSSV-PC

V/v triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017 - 2018
Quảng Nam, ngày 05 tháng 12 năm 2017
 
 
          Kính gửi:
-         Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
-         Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT.
 
Thực hiện công văn số 5386/BGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017 - 2018; Sở GDĐT Quảng Nam phát động và hướng dẫn triển khai cuộc thi đến cho toàn thể giáo viên và học sinh cấp THCS, THPT; cụ thể như sau:  
1.     Đối tượng dự thi
1.1.    Học sinh và giáo viên cấp THCS toàn tỉnh năm học 2017 – 2018.
1.2.    Học sinh lớp 10 và lớp 11 và giáo viên THPT triển khai giảng dạy tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2017 – 2018.
2. Nội dung, hình thức cuộc thi
2.1. Cuộc thi dành cho học sinh: có 2 vòng thi
2.1.1. Vòng 1: Thi viết về kiến thức an toàn giao thông, dành cho tất cả học sinh thuộc đối tượng dự thi. Đề thi gồm 2 phần:
- Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật giao thông đường bộ.
- Phần 2: Các câu hỏi tự luận.
2.1.2. Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1.
2.2. Cuộc thi dành cho giáo viên: có 2 vòng thi
2.2.1. Vòng 1: thi viết về kiến thức an toàn giao thông, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông dành cho tất cả giáo viên thuộc đối tượng dự thi. Đề thi gồm 2 phần:
- Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao
thông đường bộ.
- Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.
2.2.2. Vòng 2: Dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1.
- Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.
- Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:
+ Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các
hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
+ Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động
của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ,…
+ Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 2
trang A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh hoạ các hoạt động học điển hình (không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
2.3. Cách thức nhận đề thi
Đề thi được Sở GDĐT (Phòng Công tác HSSV-PC) chuyển kèm công văn này về các đơn vị qua kênh điều hành (Đề thi dành cho học sinh và đề thi dành cho giáo viên theo từng cấp học) hoặc các đơn vị có thể tải đề thi trên trang web: www.honda.com.vn;
 3. Thời gian tổ chức cuộc thi
3.1.  Vòng 1
- Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 09/12/2017: Sở GDĐT triển cuộc thi đến các đơn vị.
- Từ ngày 09/12/2017 đến ngày 30/12/2017: các đơn vị phát động và triển
khai cuộc thi; giáo viên, học sinh làm bài thi.
- Từ ngày 02/01/2018 đến 03/01/2018: các đơn vị tập hợp bài dự thi của giáo viên và học sinh, thống kê số lượng bài dự thi của đơn vị.
- Ngày 04/01/2018: các đơn vị nộp bài dự thi và bảng thống kê số liệu dự thi của đơn vị về Sở GDĐT qua Phòng Công tác HSSV-PC.
- Ngày 05-10/01/2018: Sở GDĐT tổng hợp và gửi bài thi về Bộ Giáo dục
Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam.
- Từ ngày 11/01/2018–31/01/2018: Ban giám khảo tổ chức chấm điểm.
- Từ 01/02/2018 – 12/02/2018: Bộ GDĐT công bố kết quả thi vòng 1.
3.2. Vòng 2
- Bài dự thi vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải 15 ngày (ngày nộp bài vòng 2 được thông báo cùng với kết quả thi vòng 1)
- Dự kiến tổ chức vòng 2 cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1, giao lưu giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng kết, trao giải được tổ chức trong tháng 3/2018 tại Tp Đà Nẵng.
4. Cơ cấu giải thưởng
4.1. Cuộc thi dành cho học sinh
4.1.1. Đối với cấp THCS
- Tổng số: 227 giải thưởng. Trong đó:
+ 02 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 05 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 20 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 đồng hồ đeo tay và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 200 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
4.1.2. Đối với cấp THPT
- Tổng số: 1.232 giải thưởng. Trong đó:
+ 12 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 20 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 200 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 đồng hồ đeo tay và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 1000 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
4.2 . Cuộc thi dành cho giáo viên
4.2.1. Đối với giáo viên THCS
- Tổng số: 114 giải thưởng. Trong đó:
+ 01 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 laptop và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 03 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 10 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 100 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
4.2.2. Đối với giáo viên THPT
- Tổng số: 280 giải thưởng. Trong đó:
+ 01 giải xuất sắc: Phần thưởng gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm Honda
+ 09 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 laptop và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 20 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 50 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 200 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
           5. Tổ chức thực hiện
   5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo
           - Xây dựng công văn phát động, hướng dẫn các Phòng GDĐT, các rường THPT, PTDTNT  triển khai thực hiện.
- Tập hợp, thống kê bài dự thi của các đơn vị trường THPT gửi về Bộ
GDĐT.
   5.2. Các Phòng GDĐT
-  Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở GDĐT, triển khai cuộc thi đến giáo viên và học sinh các trường THCS trực thuộc.
- Photo và phát đề thi về cho các trường THCS để triển khai thực hiện.
- Thu bài thi của học sinh, giáo viên các trường THCS trực thuộc, tổng hợp và nộp về Sở GDĐT (Phòng Công tác HSSV-PC) theo qui định.
   5.3. Các trường THPT, PTDTNT
- Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở GDĐT, tổ chức phát động cho học
sinh, giáo viên đơn vị mình tham gia cuộc thi.
- Photo và phát đề thi cho học sinh, giáo viên làm bài thi.
- Thu bài thi của học sinh, giáo viên và nộp về Sở GDĐT (Phòng Công tác HSSV-PC) theo qui định.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai cho giáo viên, học sinh tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Công tác HSSV-PC (Anh Nguyễn Đức Dũng, ĐT: 0937.711.712) để được hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:      
- Như kính gửi;
- Vu GDCTHSSV- Bộ GDĐT(để báo cáo);
- Vu GDTrH- Bộ GDĐT(để báo cáo);
- Ban ATGT tỉnh ( để báo cáo);                      
- BGĐ Sở GDĐT;
- Lưu VT, CT HSSV-PC.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Công Thành
 
 

 

ĐỀ THI DÀNH CHO GV : Vui lòng tải file: Tại đây


ĐỀ THI DÀNH CHO HS : Vui lòng tải file: Tại đây
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

 

Giới Thiệu, tuyên truyền sách

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 296
  • Tháng hiện tại: 11932
  • Tổng lượt truy cập: 1591583
TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí