23:11 ICT Thứ sáu, 26/04/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

Tên / Số / ký hiệu : MẪU HỒ SƠ CHUYÊN MÔN
Về việc / trích yếu

Ngày ban hành 16/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Kế hoạch
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 214 | Tải về : 173 Tải về
Nội dung chi tiết
Mẫu 2a (Dùng cho tổ Bộ môn-thay phân phối chương trình)
SỞ GDĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG..........................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2017-2018
MÔN:......................
 
 
LỚP ............
 
Tuần/
Thời gian
Tiết Nội dung kiến thức đã
thống nhất  theo PPCT của tổ
Ghi chú
1
(4-9/9/2017)
1 (Đại số)    
2 (Đại số)    
3 (Đại số)    
    1 (Hình học)    
     
2
(11-16/9/2017)
     
     
     
     
     
........
 
     
 
 
 Duyệt của trường                                                                        Tổ trưởng chuyên môn
 
 
 
Mẫu 2b (Dùng cho giáo viên)
SỞ GDĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG..........................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2017-2018
MÔN:......................
 
  1. Họ và tên Giáo viên:...........................................................................................
  2. Lớp được phân công Giảng dạy:.........................................................................
  3. Kế hoạch Giảng dạy:
LỚP..............
 
Tuần/
Thời gian
Tiết Nội dung kiến thức đã
thống nhất  theo PPCT của tổ
Nội dung kiến thức có điều chỉnh phù hợp với
đối tượng học sinh
Ghi chú
1
(4-9/9/2017)
1 (Đại số)      
2 (Đại số)      
3 (Đại số)      
    1 (Hình học)      
       
2
(11-16/9/2017)
       
       
       
       
       
........
 
       
 
 
                             Tổ trưởng chuyên môn                                                                                                                                                             Chữ ký, họ tên giáo viên
 
SỞ GDĐT QUẢNG NAM                                                                                              Mẫu 3                               
                 
PHIẾU QUAN SÁT TIẾT DẠY Ở BẬC TRUNG  HỌC
            Họ và tên người dạy:…………………………Đơn vị....……………..…….……….……
            Tên bài dạy: .....….…………………………......................…..Môn………………...........
            Lớp dạy………………Tiết: ………………………….…Ngày: ..…. /.….. /..............
            Họ và tên người dự:......……………………………………………….……….………….
 
HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC
THEO TIẾN TRÌNH
NHẬN XÉT
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
……………………………………………..
 
HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC
THEO TIẾN TRÌNH
NHẬN XÉT
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
.…………………………….………………
 
HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI DẠY                                                                    HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI DỰ
SỞ GDĐT QUẢNG NAM                                                                                                                          Mẫu 4
                        
 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY GIÁO VIÊN BẬC TRUNG  HỌC
                Họ và tên người dạy:…………………………Đơn vị....……………..…….……….……
                Tên bài dạy:     ….…………………………....Môn………………………………………
                Lớp dạy………………..………  Tiết: ………………………….…Ngày:  …. / ….. /......
                Họ và tên người dự:......……………………………………………….……….…………
 
Các lĩnh vực Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Điểm
đánh giá
1. KỸ NĂNG
ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN HỌC
1.1. Giao việc rõ ràng, cụ thể. 1  
1.2. Điều hành đảm bảo nhịp độ giữa cá nhân hoặc các nhóm. 1  
1.3. Giám sát hoạt động học của học sinh trên lớp để hỗ trợ kịp thời và đáp ứng nhu cầu học sinh theo trình độ tiếp thu. 1  
1.4. Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh. 1  
2. NỘI DUNG
HỌC TẬP
2.1. Giáo viên xác định được các bước của hoạt động học có tính chất quan trọng trong chuỗi hoạt động học của học sinh nhằm hình thành kiến thức mới để tập trung vào hỗ trợ. 1  
2.2. Có sáng tạo trong điều chỉnh nội dung tài liệu học tập, phương pháp cho phù hợp với đặc điểm lớp học. 2  
3. KỸ NĂNG
ĐÁNH GIÁ
HỌC SINH
3.1. Sử dụng các hình thức, công cụ đánh giá một cách hợp lí để hỗ trợ theo dõi tiến độ học tập học sinh và việc hoàn thành bài học của học sinh. 2  
3.2. Điều chỉnh nhịp độ học tập của học sinh và của các nhóm. 1  
4. THÁI ĐỘ
SƯ PHẠM
4.1. Tác phong sư phạm chuẩn mực, gần gũi, ân cần với học sinh. 1  
4.2. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh. 1  
4.3. Kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, động viên để mỗi học sinh đều được phát triển năng lực học tập. 1  
5. CHUẨN BỊ
ĐỒ DÙNG VÀ
KHAI THÁC MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
5.1. Chuẩn bị đủ các phương tiện, đồ dùng cần thiết cho tiết học. 1  
5.2. Chỉ dẫn học sinh tương tác với đồ dùng, thiết bị học tập. 1  
6. HIỆU QUẢ 6.1. Tiến trình hợp lý, nhẹ nhàng; các hoạt động học tập diễn ra tự nhiên, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm học sinh trung học. 1  
6.2. Học sinh tích cực, có tình cảm, thái độ đúng. 1  
6.3. Học sinh hiểu kiến thức, có kỹ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. 2  
6.4. Học sinh tự tin, biết hợp tác, biết tự đánh giá và đánh giá, có kỹ năng điều hành. 1  
TỔNG ĐIỂM  
 
 
 
 
……………...
 
      XẾP LOẠI TIẾT DẠY                                                                    
* Loại Giỏi: 18 ®  20 điểm.                                                                  XẾP LOẠI:                       
* Loại Khá: 14 ® 17.5 điểm.                                                                                           
* Loại Trung bình: 10® 13.5 điểm.                                                          
* Loại chưa đạt: dưới 10 điểm.
 
      HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI DẠY                                                                              HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI DỰ
 
Mẫu 1
TRƯỜNG …………………............
TỔ: ……………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc………, ngày…..tháng……năm 2017
 
 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2017 – 2018
 
      Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Trường ……
      Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 của Tổ ……………….;
      Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;
      Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 của mình như sau:
I. Sơ lược bản thân
+ Họ và tên: …………………………………...                    Giới tính: …………  
+ Sinh ngày:……………………………………                     Nơi sinh: ………………………
+ Hệ đào tạo:…………………………………...                   Ngành đào tạo: ………………..
+ Trình độ chuyên môn: ……………………….              Trình độ lý luận: ………………
+ Ngày vào ngành:……………………………..                
+ Nhiệm vụ giảng dạy:…………………………………….
+ Nhiệm vụ kiêm nhiệm:………………………………….
+ Thành tích năm học 2016-2017:…………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Công việc của bản thân:
­- Phụ trách ………………..............................................
- Kiêm nhiệm……………..............................................
- Giảng dạy lớp………………………………………...
3. Thuận lợi và khó khăn:
   a. Thuận lợi:
* Giáo viên:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
* Học sinh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   b. Khó khăn:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công việc chung của nhà trường
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Công việc chuyên môn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tham gia các phong trào, hội thi trong năm học
a. Nhiệm vụ
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
b. Chỉ tiêu
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
c. Biện pháp thực hiện
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục
a. Nhiệm vụ
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
b. Chỉ tiêu
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
c. Biện pháp thực hiện
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
5. Nề nếp chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
a. Nhiệm vụ
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
b. Chỉ tiêu
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
c. Biện pháp thực hiện
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
6. Công tác chủ nhiệm lớp
a. Nhiệm vụ
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
 
b. Chỉ tiêu: (Số lượng, chất lượng 2 mặt, các phong trào của lớp, chi đoàn ….)
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
c. Biện pháp thực hiện
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
7. Thực hiện chuyên đề, chủ đề, thao giảng
a. Nhiệm vụ
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
b. Chỉ tiêu
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
c. Biện pháp thực hiện
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

IV. CÁC CHỈ TIÊU:
1. Danh hiệu cá nhân: ………………………………………….        
2. Kết quả phân loại GV:……………………………………
3. Kết quả các lần hội giảng:……………………………………
4. Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án:………………………………………
5. Chất lượng môn dạy:
Môn LỚP TSHS GIỎI KHÁ T BÌNH YẾU
SL TL SL TL SL TL SL TL
                     
                     
                     
                     
                     
 
6. Học sinh giỏi cấp tỉnh:…… em
7. Lớp chủ nhiệm: Được xếp vị thứ  …./… lớp trong toàn trường.
 

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN
HỌC KỲ I
(Ghi rõ nội dung công việc trong tuần)
Tuần Thời gian Thứ Nội dung công việc Ghi chú  
 
1 4-9/9/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
2 11-16/9/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
3 18-23/9/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
4 25-30/9/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
5 2-7/10/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
6 9-14/10/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
7 16-21/10/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
8 23-28/10/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
9 30/10-4/11/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
10 6-11/11/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
11 13-18/11/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
12 20-25/11/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
13 27/11-2/12/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
14 4-9/12/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
15 11-16/12/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
16 18-23/12/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
17 25-30/12/2017 2      
3      
4      
5      
6      
7      
18 1-6/1/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
19 8-13/1/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
 
HỌC KỲ II
(Ghi rõ nội dung công việc trong tuần)
Tuần Thời gian Thứ Nội dung công việc Ghi chú  
 
20 15-20/1/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
21 22-27/1/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
22 29/1-3/2/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
23 5-10/2/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
24 12-17/2/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
25 19-24/2/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
26 26/2-3/3/2018
 
2      
3      
4      
5      
6      
7      
27 5-10/3/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
28 12-17/3/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
29 19-24/3/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
30 26-31/3/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
31 2-7/4/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
32 9-14/4/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
 
 
33
 
 
16-21/4/2018
2      
3      
4      
5      
6      
7      
34 23-28/4/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
35 30/4-5/5/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
36 7-12/5/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
37 14-19/5/2018 2      
3      
4      
5      
6      
7      
    2      
3      
4      
5      
6      
7      
 
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
- Đề nghị BGH, Tổ chuyên môn  cần tạo điều kiện thuận lợi để bản thân có thể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Cần tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, góp ý theo chuyên đề, phương pháp giảng dạy, các công tác khác để các giáo viên có cơ hội tiếp xúc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.
- Cần tổ chức cho HS tham gia ngoại khóa thường xuyên.
 
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 
 
 
      DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
 
 

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Khách viếng thăm: 42
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 347
  • Tháng hiện tại: 13878
  • Tổng lượt truy cập: 1578013

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí