23:39 ICT Thứ sáu, 26/04/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

Tên / Số / ký hiệu : KE-HOACH-PHAT-TRIEN-2016-2020
Về việc / trích yếu

Ngày ban hành 04/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Kế hoạch
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 169 | Tải về : 109 Tải về
Nội dung chi tiết
       PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
      Số:      /KH-LTT                      An Xuân, ngày       tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
GIAI ĐOẠN 2016 –2020
 
Căn cứ Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Tam Kỳ về phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016- 2020;
Căn cứ vào tình hình kinh tế –xã hội của địa phương và của nhà trường;
Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng  xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục giai đoạn 2016- 2020 như sau:
I. Tình hình nhà trường:
1. Số liệu:
- CBGVCNV: 75/62 nữ. Giáo viên 64/58 nữ GV, trong đó đạt chuẩn 100%, trên chuẩn  57/64GV, chiếm tỉ lệ 89.1%.
          Đảng viên: 31/75 tỉ lệ: 41,3%. Có 7 tổ chuyên môn; Tổ Toán Tin; Lý-Công Nghệ; Hóa-Sinh; Ngữ Văn; Sử Địa CD; Anh Văn; MT Thể Dục-Nhạc-NGLL).
- Học sinh: Tổng số học sinh 1310/32 lớp- nữ : 626, trong đó:
Khối lớp 6: 8 lớp có 339 học sinh, nữ:165
Khối lớp 7 : 8 lớp có 319 học sinh, nữ: 154
Khối lớp 8: 8 lớp có 312 học sinh, nữ 150
          Khối lớp 9: 8 lớp có 340 học sinh, nữ 157
          2. Thuận lợi: 
          - Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo  điều kiện của Ngành Giáo dục Tỉnh và thành phố, của UBND TP Tam Kỳ và lãnh đạo của hai địa phương An Xuân và Phước Hòa, sự hỗ trợ nhiệt tình của các bậc CMHS các ban ngành đoàn thể.
-  Đội ngũ CBGVNV có năng lực, trách nhiệm và đoàn kết.
- Hầu hết học sinh chăm ngoan trong học tập, có tiềm năng, thực hiện tốt nội quy.
          3. Khó khăn:
          - Thực trạng xã hội, môi trường bên ngoài có nhiều ảnh hưởng không tốt, một số CMHS chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập, quản lý con em.
- CSVC nhà trường cũ kỹ, xuống cấp.
II.  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN 2016- 2020
Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục trong những năm qua.
Căn cứ các nghị quyết của Đảng, Ủy ban nhân dân các cấp về Giáo dục và Đào tạo và dự báo tình hình phát triển giáo dục của địa phương trong giai đoạn tới;
Trường THCS Lý Tự Trọng  xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2016- 2020 như sau:
          1. Các quan điểm trong xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục
          Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.
          Phát triển giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
           2. Căn cứ xây dựng kế hoạch
          Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, về phát triển kinh tế các vùng.
          Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Tam Kỳ về phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016- 2020;
          Căn cứ vào tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất thiết bị trường học và đầu tư công giai đoạn 2012-2016.
          Dự báo tình hình kinh tế- xã hội, tình hình phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương trong giai đoạn tới.
             3. Các nội dung chủ yếu của kế hoạch giai đoạn 2016- 2020
          Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, từng bước đưa giáo dục của phường An Xuân phát triển vững chắc đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH, là đơn vị phát triển giáo dục toàn diện.
a) Mục tiêu chung
          Củng cố vững chắc kết quả phổ cập THCS đúng độ tuổi theo đúng tiến độ của cấp trên đề ra.
          Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà một cách thực chất.
          Đẩy mạnh việc dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.
          Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.
          Duy trì trường  đạt chuẩn quốc gia sau năm năm.
          Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục.
b) Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể
          * Quy mô
          Hàng năm, huy động 100% số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6
          Củng cố vững chắc kết quả PCGD THCS. Đạt cấp độ 3
          100% học sinh được học tin học và ngoại ngữ.
          100% học sinh xét công nhận TN THCS.
          * Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
          Tạo sự chuyển biến rõ nét chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất trong nhà trường. Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, vững chắc cho học sinh, đặc biệt chú ý tới chất lượng đạo đức, hiểu biết cuộc sống và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho học sinh. Nâng cao chất lượng văn hoá ở các bộ môn.
Cụ thể: Hạnh kiểm (Loại khá tốt: đạt 99%, loại TB: đạt 1%)
                      Học lực (loại khá, giỏi: 37%; loại TB: 60%; loại yếu: 3%).
         Duy trì tốt sĩ số: không có học sinh bỏ học giữa chừng.
          Lưu ban sau khi thi lại: 0,5%.
Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020
 
Năm học Lớp 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9  
Ghi chú
Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS Số lớp HS
2016-2017 8 318 8 322 9 344 7 284  
2017-2018 8 339 8 319 8 312 8 340  
2018-2019 8 320 8 339 8 319 8 312  
2019-2020 8 300 8 320 8 339 8 319  
           * Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
          Xây dựng đội ngũ CB- GV- NV đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn khá giỏi, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết gắn bó với nhà trường, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
          Năng lực chuyên môn của đội ngũ CBQL, giáo viên được đánh giá khá giỏi trên 90%. Trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 100%.  Đạt 100% giáo viên sử dụng thành thạo vi tính, ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Kế hoạch phát triển đội ngũ CBGVNV giai đoạn 2016-2020
 
Năm học CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên TCCT QLNN/QLGD Ghi chú
Th.S ĐH
2016-2017 3 1 55 8 8 31 7 6  
2017-2018 3 1 55 8 8 31 8 6  
2018-2019 3 1 55 8 8 35 10 6  
2019-2020 3 1 55 8 8 35 10 6  
 
c) Cơ sở vật chất
          Phòng học, phòng làm việc đầy đủ, được sửa chữa nâng cấp, trang thiết bị phục vụ dạy, học đầy đủ.
          Các phòng tin học, thí nghiệm thực hành, chức năng được trang bị  nâng cấp theo hướng ngày càng hiện đại.
          Xây dựng môi trường sư phạm xanh- sạch- đẹp
d) Về lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2016- 2020
        Nhà trường tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng về việc tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.
đ) Các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch
          Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của  các cấp Đảng uỷ, chính quyền, các tổ chức xã hội và nhân dân chăm lo đầu tư cho sự nghiệp GD&ĐT, coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu.
          Tiếp tục cải tiến, đổi mối mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục.
          Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về phát triển giáo dục.
          Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đảm bảo chất lượng thực chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
          Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục.
          Tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng trong nhà trường. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai trong trường học.
          Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương. Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ giúp học sinh nghèo vượt khó…Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh. 
        Tham mưu xây dựng và nâng cấp các phòng học bộ môn, xây mới thêm phòng học bộ môn và phòng đa chức năng.
         Xây dựng cơ chế tài chính tự chủ, công khai minh bạch các nguồn thu, chi.
          * Các biện pháp hành chính để hoàn thành kế hoạch.
          - Về quy mô phát triển trường lớp
          - Làm tốt công tác tuyên truyền trên thông tin đại chúng để phụ huynh học sinh hiểu và hưởng ứng tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
          - Nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường kỷ cương nề nếp trong hoạt động dạy- học. Đẩy mạnh hoạt động các đoàn thể, bộ phận, tổ chuyên môn.
          - Có kế hoạch chuẩn bị  tốt mọi điều kiện về CSVC.
          * Công tác phổ cập giáo dục
- Giữ vững phổ cập trung học cơ sở, bổ xung kịp thời các số liệu, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, báo cáo kịp thời theo quy định.
- Kết hợp với địa phương để vận động học sinh bỏ học đến trường.
* Công tác bồi dưỡng bố trí sắp xếp đội ngũ
Bố trí, sắp xếp giáo viên đúng chuyên môn, đồng đều giữa các bộ môn và phù hợp với khả năng của từng cán bộ- giáo viên- nhân viên.
Tạo điều kiện cho các   giáo viên đi học nâng chuẩn.
Tuyên truyền, khuyến khích các giáo viên phát huy hết vai trò của mình trong công tác giảng dạy và giáo dục.
Thực hiện nghiêm túc chương trình, tự bồi dưỡng chuyên môn do cấp trên tổ chức. Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội giảng ở trường để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm trong giảng dạy.
          Động viên cán bộ giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
          Đẩy mạnh các hoạt động của tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn. Tăng cường tự học, tự bồi dưỡng, xây dựng được lực lượng cốt cán trong mọi hoạt động.
Thường xuyên rèn luyện đội tuyển thể dục thể thao để nâng cao chất lượng các hoạt động TDTT do nhà trường, Phòng GD tổ chức.
          Coi trọng các hoạt động của đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, đoàn đội, tổ chuyên môn, tổ chức Đảng...).
          Phát động phong trào thi đua khuyến khích động viên cán bộ giáo viên, học sinh có thành tích trong dạy- học
          Tăng cường công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, tài chính công khai, dân chủ, đánh giá công bằng.
* Công tác duy trì trường đạt chuẩn quốc gia
Tham mưu với Đảng uỷ, UBND, Phòng GD đầu tư kinh phí, mua sắm xây dựng trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Đóng bàn ghế mới, xây dựng các phòng chức năng và phòng học bộ môn. Xây dựng nhà trường khang trang, đảm bảo môi trường Xanh- Sạch - Đẹp .
* Công tác xã hội hoá giáo dục
Kết hợp UBND phường An Xuân, Phước Hòa, Ban đại diện cha mẹ học sinh, hội khuyến học để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các lực lượng xã hội đối với công tác giáo dục, tạo thêm cơ sở vật chất, cùng nhà trường nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục.
          Kết hợp với địa phương, duy trì TTHTCĐ để hoạt động tốt, thiết thực.
* Công tác quản lý chỉ đạo
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
          - Thực hiện đúng nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức.
- Quản lí tốt việc dạy và học  theo đúng nề nếp, quy chế.
- Tập thể CB- GV- NV đoàn kết nhất trí, cùng kết hợp để hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.
          - Kết hợp với công đoàn chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng kịp thời phù hợp.
- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và phòng giáo dục đào tạo để chỉ đạo, giúp đỡ, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
e)  Những đề nghị với các cấp lãnh đạo
- Đối với UBND Phường An Xuân, Phước Hòa:
Tham mưu với UBND Thành phố hỗ trợ kinh phí nâng cấp sân trường.
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ;                                                   (Đã ký và đóng dấu)
- BGH, TTCM;
- Lưu VT.                                                                                  Nguyễn Thị Tâm Hiền
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND P. AN XUÂN          XÁC NHẬN CỦA UBND P. PHƯỚC HÒA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 391
  • Tháng hiện tại: 13922
  • Tổng lượt truy cập: 1578057

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí