23:06 ICT Thứ sáu, 26/04/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

Tên / Số / ký hiệu : KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Về việc / trích yếu

kế hoạch bồi dưỡng TX năm học 2017-2018

Ngày ban hành 26/02/2018
Loại văn bản / tài liệu Kế hoạch
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 129 | Tải về : 120 Tải về
Nội dung chi tiết
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TAM KỲ                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                                                                          Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
Số:   /KH-LTT                                                                                                            Tam Kỳ, ngày 2 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2017-2018
- Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT- BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.
   Thực hiện tinh thần chỉ đạo của BGD&ĐT, của SGD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng như của PGD&ĐT thành phố Tam Kỳ về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên trong giáo viên, nhằm nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới.
   Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, của đội ngũ giáo viên, tình hình học tập và rèn luyện hạnh kiểm của học sinh, BGH lên kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên trong giáo viên với những nội dung và hình thức cụ thể như sau:
  I/ Phổ biến kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đến giáo viên:
   Trong phiên họp Hội đồng sư phạm vào đầu năm học trường phổ biến nội dung bồi dưỡng thường xuyên đến từng giáo viên biết để thực hiện, trong đó thể hiện ở các yêu cầu sau đây:
  1/ Mỗi giáo viên phải nghiên cứu tài liệu về nội dung bồi dưỡng thường xuyên để nắm chắc các yêu cầu cơ bản trong 5 mô đun sau:
  a/ Mô đun 1: Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THCS. Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh để vận dụng trong giảng dạy.
  b/ Mô đun 2: Hoạt động học tập của học sinh THCS. Phân tích được các đặc điểm học tập của học sinh.
  c/ Mô đun 3: Giáo dục học sinh cá biệt. Sử dụng các phương pháp dạy học để giáo dục học sinh cá biệt.
  d/ Mô đun 4: Phương pháp và kỹ thuật, xử lý thông tin về môi trường giáo dục trong học sinh THCS
  đ/ Mô đun 5: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh.
  Ngoài 5 nội dung trên giáo viên cần phải thực hiện trong năm học, mỗi giáo viên cần tập trung hoàn thành thêm 1 số nội dung như sau:
  2/ Tự nghiên cứu chuyên sâu các nội dung giảng dạy do giáo viên đảm nhận:
  Mỗi giáo viên có trách nhiệm nghiên cứu chuyên sâu bộ môn mình đang giảng dạy thông qua sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo khác để đầu tư có chất lượng trong bài soạn, bài dạy ở mỗi tiết, mỗi chương, để từng bước nâng cao hiệu quả tiết dạy.
  3/ Tham gia dự giờ đồng nghiệp:
  Một trong những biện pháp tích cực đê nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mỗi giáo viên phải có kế hoạch dự giờ đồng nghiệp để qua đó học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình độ cho bản thân, đồng thời cũng sẽ trao đổi góp ý cho đồng nghiệp những ưu điểm và hạn chế thiếu sót về nội dung, phương pháp, về hệ thống câu hỏi, về cách quản lý, điều hành lớp học.. vv
  4/ Tăng cường sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học:
  Sử dụng công nghệ thông tin trong soạn và giảng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tiết dạy, chính vì thế BGH trường rất quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, hiện tai trường có 17 phòng học có ti vi màn hình lớn để giáo viên có điều kiện giảng dạy công nghệ thông tin được thuận lợi, so với những năm trước đây thì việc giáo viên sử dụng Công nghệ thông tin để giảng dạy mỗi tháng tăng hơn rõ rệt.
  5/ Tăng cường mua sách tham khảo cho giáo viên đọc tại thư viện:
  Để giáo viên có điều kiện tham khảo thêm kiến thức chuyên sâu ở từng phân môn nhằm phục vụ tốt cho giảng dạy, BGH trường chỉ đạo cho bộ phận thư viện trường đăng ký mua một số sách nâng cao, sách tham khảo có giá trị để giáo viên có điều kiện tham khảo.
   6/ Tham gia học để nâng chuẩn và nâng cao trình độ:
  Trường động viên giáo viên tham gia học để nâng chuẩn và nâng cao trình độ ở một số bộ môn, tham gia học Thạc Sĩ, học trung cấp, cao cấp chính trị .. vv.. để từ đó giáo viên có điều kiện nâng cao về lĩnh vực chuyên môn về lỉnh vực chính trị.
   II/ Tham gia viết thu hoạch:
 Vào cuối năm học mỗi giáo viên đều tham gia viết báo cáo thu hoạch về việc thực hiện các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch trường đã đề ra để trường chấm điểm, xếp loại và thống kê báo cáo về PGD&ĐT./
   Trên đây là một số nội dung trường chỉ đạo và hướng dẫn về việc công bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2017-2018, đề nghị mỗi giáo viên có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia học tập để từng bước góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo trong nhà trường. Các tổ trưởng chuyên môn đôn đốc, nhắc nhở để giáo viên thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên do nhà trường đề ra.
 
 
          Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG
  • PGD&ĐT để báo cáo
  • Các tổ chuyên môn, Gv để thực hiên                  
  • Lưu vp.                                                                Nguyễn Thị Tâm Hiền
 
                                                                                       
  
 

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 297
  • Tháng hiện tại: 13828
  • Tổng lượt truy cập: 1577963

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí