17:55 ICT Thứ ba, 21/05/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

Tên / Số / ký hiệu : Dự thảo Luân chuyển, điều động giáo viên, nhân viên
Về việc / trích yếu

DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Luân chuyển, điều động giáo viên, nhân viên trong các đơn vị
sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Tam Kỳ

Ngày ban hành 12/06/2017
Loại văn bản / tài liệu Kế hoạch
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 198 | Tải về : 129 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

          Số:      /KH-PGDĐT

Tam Kỳ, ngày     tháng 6 năm 2017

 

DỰ THẢO
KẾ HOẠCH
Luân chuyển, điều động giáo viên, nhân viên trong các đơn vị
sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Tam Kỳ
 
 
 

          Căn cứ  Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ;
       Căn cứ Quyết định sô 9699/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ về việc ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ;
       Căn cứ Công văn số 443-CV/TU ngày 22/5/2017 của Thành ủy Tam Kỳ về việc chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp hoạt động và công tác cán bộ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố.
Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; kế hoạch phát triển giáo dục của thành phố Tam Kỳ giai đoạn  2016-2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ xây dựng  Kế hoạch luân chuyển giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT kể từ năm học 2017-2018 với nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
a) Mục đích:
Lấy mục tiêu nâng cao chất lượng và bảo đảm công bằng trong GD&ĐT để làm cơ sở luân chuyển giáo viên và nhân viên. Điều hòa, cân đối số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên giữa các đơn vị trường học trên cùng một địa bàn luân chuyển; điều chỉnh việc bố trí giáo viên, nhân viên  hợp lý hơn, tăng cường giáo viên, nhân viên cho những nơi có nhu cầu cấp thiết; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.
Đảm bảo sự công bằng xã hội trong ngành giáo dục về phân công bố trí công tác và thực hiện các chế độ chính sách xã hội, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đi đôi với phát triển mạng lưới trường, lớp, các ngành học, bậc học.
            Việc luân chuyển  giáo viên, nhân viên được duy trì thường xuyên hàng năm, trên cơ sở nhu cầu giảng dạy và cơ cấu giáo viên của các trường, đồng thời phải gắn với công tác quy hoạch cán bộ.  Khắc phục tâm lý chủ quan, thỏa mãn dẫn đến bảo thủ, thiếu sự chủ động, sáng tạo khi giáo viên, nhân viên công tác lâu trên một vị trí, một địa bàn, đồng thời khắc phục khuynh hướng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.
 Giáo viên, nhân viên  trong độ tuổi luân chuyển, thuộc đối tượng luân chuyển được tham gia luân chuyển đến trường khác nhau. Trong quá trình thực hiện việc luân chuyển giáo viên, nhân viên giữa các trường không gây xáo trộn lớn, được thực hiện theo phương thức luân phiên nghĩa vụ đối với các đối tượng, phạm vi áp dụng của Kế hoạch này.
            b)  Yêu cầu:
Việc xét điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên  phải đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, khách quan, đúng qui trình, quy chế, đúng đối tượng theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, giáo viên.
Mỗi giáo viên, nhân viên khi thực hiện điều động, luân chuyển phải có trách nhiệm trong công tác, trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đi đôi với  việc phát triển mạng lưới trường, lớp, các ngành học, bậc học
2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
          Quy định việc luân chuyển giáo viên, nhân viên biên chế (trừ nhân viên Kế toán) đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ gồm: Giáo viên, nhân viên các cấp học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các trường Mầm non, Mẫu giáo,Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
3. Giải thích từ ngữ
          Trong Kế hoạch này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- “Luân chuyển là điều động giáo viên, nhân viên các cấp học từ trường này sang trường khác theo chế độ luân phiên, có thời hạn và không ảnh hưởng đến chỉ tiêu biên chế của các đơn vị.
-  “Định kỳ luân chuyển”: là việc cơ quan quản lý quyết định điều động  giáo viên, nhân viên có thời hạn công tác quy định tại mục 4 Kế hoạch này.
-  “Khu vực luân chuyển”: gồm các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố được quy định cụ thể:
+ Khu vực I (KV I): Các trường học thuộc địa bàn các phường: An Xuân, An Mỹ, An Sơn, Tân Thạnh, Phước Hòa, Hòa Hương, Trường xuân.
+ Khu vực II (KV II): các trường học thuộc địa bàn các xã Tam Thanh, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Ngọc, phường An Phú và Hòa Thuận.
          4. Điều kiện và thời hạn luân chuyển
          Giáo viên, nhân viên thuộc diện luân chuyển có tuổi đời từ 45 tuổi trở xuống đối với nữ,  từ 50 tuổi trở xuống đối với nam; thời hạn luân chuyển 03 năm đối với nữ, 05 năm đối với nam; tỷ lệ luân chuyển hằng năm  từ các trường học đối với các ngành học, bậc học là không quá  8% số giáo viên hiện có nằm trong độ tuổi theo quy định, đồng thời việc luân chuyển phải đảm bảo cơ cấu môn dạy theo quy định. Nếu luân chuyển đến một trường cùng khu vực thì xem như điều động đến nhận công tác đơn vị mới.
 5. Nội dung và hình thức thực hiện việc luân chuyển cán bộ, viên chức
a) Nội dung định kỳ luân chuyển cán bộ, viên chức:
Việc luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên từ trường này sang trường khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ; giữa các trường học trên cùng một khu vực hoặc giữa các khu vực luân chuyển.
b) Công tác luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức chỉ được thực hiện bằng việc ban hành quyết định điều động cán bộ, viên chức theo nội dung quy định tại mục 13 Kế hoạch này.
6. Đối tượng được ưu tiên không thuộc diện luân chuyển từ trường KV I đến trường thuộc KV II
          1. Diện chính sách: Bản thân giáo viên, nhân viên là thương binh, bệnh binh, con đẻ của liệt sỹ, con đẻ của thương binh.
          2. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.
          3. Bản thân  giáo viên, nhân viên đã có thời gian công tác tại các trường thuộc KV II hoặc  tại các xã biên giới, hải đảo, xã miền núi, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ từ  5 năm trở lên đối với nữ và 8 năm trở lên đối với nam.
          (Trừ trường hợp, người được miễn có đơn tình nguyện luân chuyển)
          7. Đối tượng được tạm miễn luân chuyển
          1. Giáo viên, nhân viên sống một mình nuôi con nhỏ từ dưới 18 tuổi trở xuống.
2. Cán bộ,  viên chức  nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cán bộ, giáo viên nam cũng được áp dụng như cán bộ, giáo viên nữ theo quy định.
          3. Vợ hoặc chồng của giáo viên, nhân viên đang công tác ở các trường thuộc KV II hoặc đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo, xã miền núi, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.
          4. Cả 2 vợ chồng là giáo viên hoặc nhân viên thuộc diện luân chuyển thì được tạm miễn một người.
          5. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bản thân hoặc vợ, chồng, con bị bệnh tật ốm đau phải điều trị dài ngày được Hội đồng nhà trường và được bệnh viện đa khoa cấp huyện, thành phố trở lên có giấy xác nhận.
          6. Giáo viên, nhân viên có vợ hoặc chồng đang thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền đi tăng cường, biệt phái tại các xã biên giới, hải đảo, vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn, các đồn biên phòng, cửa khẩu quốc gia; tăng cường biệt phái ra ngoài tỉnh.
Cán bộ,  viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra.
          (Trừ trường hợp, người được tạm miễn có đơn tình nguyện luân chuyển)
8. Thứ tự ưu tiên xét luân chuyển từ trường KV II đến trường KV I
1. Giáo viên, nhân viên có số năm công tác tại các trường KV II nhiều hơn ưu tiên xét về trường KV I trước, nếu số năm công tác tại các trường KV II bằng nhau thì xem xét giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong công tác, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn hoặc nhiều tuổi hơn về trước. Đối với cấp THCS nếu các trường thuộc KV I có thể sắp xếp được theo cơ cấu bộ môn thì xem xét luân chuyển.
2. Những giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh gia đình xảy ra đột xuất như: Bố, mẻ đẻ của vợ hoặc chồng (bố, mẹ đang trực tiếp ở cùng nhà), bản thân hoặc vợ, chồng, con bị tai nạn đột xuất, mắc bệnh nan y phải điều trị dài ngày được Hội đồng nhà trường và bệnh viện đa khoa cấp huyện, thành phố trở lên xác nhận; vợ hoặc chồng được cơ quan có thẩm quyền quyết định đi tăng cường, biệt phái tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, các đồn biên phòng, cửa khẩu quốc gia; tăng cường, biệt phái ra ngoài tỉnh, có đơn trình bày và được nhà trường xét, có văn bản nhất trí đề nghị thì Hội đồng xét luân chuyển Phòng GD&ĐT thành phố  xem xét trình Trưởng phòng ra quyết định luân chuyển trước thời hạn luân chuyển theo quy định về nơi công tác cũ hoặc bố trí sắp xếp về các trường khác cùng khu vực hoặc khác khu vực.
          9. Hoàn thành thời hạn luân chuyển
a) Giáo viên, nhân viên đã thực hiện nghĩa vụ, hết thời hạn luân chuyển theo quy định và được nhà trường đánh giá ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định sắp xếp luân chuyển công tác trở về nơi công tác cũ hoặc bố trí sắp xếp về các trường khác thuộc KV I, nếu các trường KV I có thể sắp xếp được hoặc tạo điều kiện để giáo viên, nhân viên liên hệ chuyển công tác, chuyển vùng theo nguyện vọng.
b) Cán bộ, viên chức được nhà trường đánh giá ở mức độ không hoàn thành  nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật thì không giải quyết cho luân chuyển, thuyên chuyển sang đơn vị khác.
c) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 29, Luật Viên chức ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010).
d) Nếu hết thời hạn luân chuyển theo quy định, cá nhân có nguyện vọng tình nguyện ở lại để tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
10. Luân chuyển từ trường KVI đến trường KVII
Xét số năm công tác tại các trường KVI từ cao đến thấp, nếu số năm công tại KV I bằng nhau thì ai nhiều tuổi hơn thực hiện nghĩa vụ luân chuyển trước theo từng ngành học, bậc học. Đối với bậc THCS nếu các trường KV II có nhu cầu theo cơ cấu bộ môn thì xem xét luân chuyển đến khi đủ tỉ lệ % theo quy định.
11. Mối liên hệ giữa luân chuyển và thuyên chuyển
- Trong thời hạn luân chuyển quy định tại điểm a,b khoản 3 mục II Kế hoạch này, cán bộ, viên chức không được giải quyết cho thuyên chuyển công tác.
- Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, viên chức quy định tại điểm a,b khoản 3 mục II Kế hoạch này được nhà trường đánh giá ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được giải quyết cho thuyên chuyển công tác ra khỏi địa bàn luân chuyển.
12. Trường hợp đặc biệt trong luân chuyển
- Giáo viên, nhân viên dôi dư so với biên chế được giao hoặc giáo viên dôi dư ở từng môn học của từng trường học sẽ được xem xét điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu giữa các trường trong phạm vi quản lý của thành phố.
- Do yêu cầu công tác của ngành cần thiết phải thực hiện công tác tổ chức cán bộ như:  bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các đơn vị có vấn đề phát sinh, phức tạp ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành của nhà trường, của ngành...
 13. Thẩm quyền điều động cán bộ, viên chức
Việc luân chuyển, điều động giáo viên, nhân viên (trừ viên chức kế toán) do Trưởng Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết định theo ủy quyền tại Quyết định sô 9699/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ về việc ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ.
14. Quy trình luân chuyển giáo viên, nhân viên
          a) Bước 1: Phòng GD&ĐT thành phố  thành lập Hội đồng xét luân chuyển giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp qản lý, số lượng từ 5 đến 7 thành viên. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.
          b) Bước 2: Vào đầu tháng 4 hàng năm, căn cứ vào kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh của ngành Giáo dục,  Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch luân chuyển giáo viên, nhân viên thuộc quyền được phân cấp quản lý, dự kiến chỉ tiêu số lượng theo tỷ lệ % quy định triển khai tới các trường, đơn vị và hướng dẫn tổ chức thực hiện, chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 phải hoàn thành.
          c) Bước 3: Từng nhà trường,  đơn vị thành lập Hội đồng xét luân chuyển giáo viên, nhân viên thành phần gồm: Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ, Lãnh đạo trường học, đại diện công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đại diện các tổ chuyên môn (cơ cấu Hội đồng gồm: 1 Chủ tịch Hội đồng, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng, 1 Thư ký và các Uỷ viên) số lượng từ 5 đến 7 thành viên. Nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quy định. Hội đồng nhà trường tổ chức xét các đối tượng thuộc diện luân chuyển trên cơ sở chỉ tiêu luân chuyển được cấp có thẩm quyền giao, các đối tượng không thuộc diện luân chuyển để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thời gian hoàn thành trong tháng 5.
          d) Bước 4:  Hội đồng xét luân chuyển giáo viên, nhân viên của Phòng GD&ĐT thành phố tiến hành tổng hợp danh sách đề nghị luân chuyển, do Hội đồng của các trường học báo cáo đề nghị.
          - Hội đồng xét luân chuyển giáo viên, nhân viên tổ chức họp xét các đối tượng thuộc diện luân chuyển, đối tượng không thuộc diện luân chuyển, có biên bản, danh sách trích ngang và trình Trưởng phòng xem xét quyết định theo phân cấp quản lý giáo viên, nhân viên.
          đ) Bước 5: Trưởng phòng  ra quyết định luân chuyển cho từng cá nhân giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý theo quy định.
          2. Thời gian thực hiện: Các quyết định về luân chuyển giáo viên, nhân viên của Phòng GD&ĐT phải thực hiện xong trước ngày 15 tháng 8 hàng năm, để kịp thời bố trí công tác và phân công nhiệm vụ tại đơn vị vào đầu năm học mới.
 15. Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, viên chức trong thực hiện định kỳ luân chuyển
a) Trách nhiệm:
- Phối hợp với nhà trường cung cấp thông tin cá nhân có liên quan đến công tác xét luân chuyển;
- Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định luân chuyển; trường hợp không chấp hành quyết định luân chuyển, gây cản trở, khó khăn cho công tác luân chuyển của đơn vị, của ngành sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
- Bàn giao công việc ở đơn vị cũ và tiếp nhận công việc ở đơn vị mới theo đúng thời gian quy định.
- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực công tác được phân công tại đơn vị mới.
b) Quyền lợi:
Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, giáo viên đến nhận công tác ở địa bàn nào thì được hưởng lương, phụ cấp và các chính sách khác (nếu có) ở địa bàn đó theo quy định hiện hành.
  16. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị có cán bộ, viên chức  trong thực hiện luân chuyển
  - Thủ trưởng đơn vị có giáo viên, nhân viên thuộc diện luân chuyển, điều động  phải tiến hành tổ chức thực hiện theo đúng quy trình xét luân chuyển quy định tại các hướng dẫn có liên quan hằng năm trên cơ sở kế hoạch luân chuyển và chỉ tiêu luân chuyển cán bộ, viên chức được giao hằng năm.
   - Thủ trưởng đơn vị có giáo viên, nhân viên thuộc diện luân chuyển, điều động chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện công tác xét luân chuyển viên chức tại đơn vị mình phụ trách nếu để xảy ra tiêu cực, thiếu công bằng, gây mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu kiện... gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành của trường, của toàn ngành.
Trên đây là Kế hoạch luân chuyển, điều động giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Tam Kỳ. Đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc thì báo cáo về Phòng GD&ĐT Thành phố để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.
 
Nơi nhận:
-...........
- PGD&ĐT,NV(thực hiện);
- Các trường hoc  thuộc UBND TP(thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB.
 
       TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
 

 

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 418
  • Tháng hiện tại: 9500
  • Tổng lượt truy cập: 1589151

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí